Tauw doet innovatieve metingen bij de IJssel

Vrijdag 7 december gaan Tauw en TU Delft innovatieve metingen verrichten boven, naast en in de IJssel. Jetski’s, air drones en onderwaterdrones met camera’s en sensoren worden die dag ingezet. De metingen maken deel uit van het onderzoek naar nieuwe technieken voor het monitoren van rivieren die onder invloed van klimaatverandering en verstedelijking veranderen.

Het onderzoek maakt deel uit van het Europese project RECONECT. Dat staat voor ‘Regenerating ECOsystems with Nature based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion’. Hierin werken 37 internationale partners samen om de ‘Best Management Practices’ van het monitoren van rivieren uit te wisselen. Doelen zijn bijvoorbeeld het verminderen van risico’s op overstromingen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het consortium bestaat uit onderzoekers, industriële partners, grote adviesbureaus, middelgrote ondernemingen en lokale/regionale waterschappen.

Grensoverschrijdende kennisuitwisseling

Binnen RECONECT is Tauw verantwoordelijk voor het werkpakket ‘Demonstration’. Dit werkpakket streeft naar grensoverschrijdende kennisuitwisseling over natuurgebaseerde oplossingen die zijn aangetoond in verschillende EU-landen (onder andere Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje) en door casestudies uit Thailand, Taiwan, Australië en Brazilië.

Het Tauw-project Stroomlijn, onderdeel van ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat, is één van deze studies. In het kader van Stroomlijn worden op vrijdag 7 december door Nils van der Vliet metingen verricht bij de IJssel ter hoogte van het buurtschap Marle.

Innovatieve monitoringsmethoden

Doel van de metingen is het verkrijgen van gegevens over de dwarsdoorsnede van de rivier, de rivierhelling, de mate van begroeiing in relatie tot de afvoer van de rivier en de waterkwaliteit. Welke hoogwaardige innovatieve apparatuur wordt ingezet?

  • Een geavanceerd ‘Global Navigation Satellite System’ meet de breedte op drie doorsneden van de rivier en meet de helling van het wateroppervlak over een lengte van 300 meter
  • Een ‘Aerial Drone’ maakt luchtfoto’s en brengt de droge uiterwaarden langs de rivier in kaart. Met deze afbeeldingen kunnen we een digitaal oppervlaktemodel maken met behulp van fotogrammetrie software. Als try-out proberen we ook met de drone de oppervlaktestroomsnelheid te schatten
  • Een ‘Acoustic Doppler Current Profiler’ (ADCP), bevestigd aan een jetski, meet de waterafvoer, snelheidsprofielen en de natte omtrek
  • Tot slot gebruiken we een onderwaterdrone met waterkwaliteitssensoren die elke vijf seconden parameters meet, zoals opgeloste chlorofyl, nitraat, zuurstof, temperatuur en pH-waarde.

Programma Stroomlijn

Het programma Stroomlijn zorgt voor betere doorstroming van de rivieren bij hoogwater, door bomen en struiken die in de stroombaan van de rivier staan te verwijderen. Hierdoor wordt het risico op overstromingen verkleind. Stroomlijn is opgesplitst in vijf regionale projecten. Tauw is verantwoordelijk voor de IJssel. Het project bestaat uit 250 hectare aan vegetatie in een strook van 100 km rivier, meer dan 400 eigenaren en 16 lokale autoriteiten.

Ruimte voor de Rivier

Stroomlijn wordt uitgevoerd onder de vlag van het Rijkswaterstaat programma 'Ruimte voor de Rivier'. Het doel is om de rivier meer ruimte te geven om hogere waterstanden te beheersen. Op meer dan 30 locaties worden maatregelen genomen om rivieren de ruimte te geven veilig te overstromen en tegelijkertijd de kwaliteit van de directe omgeving te verbeteren.
De maatregelen omvatten onder andere het plaatsen en verplaatsen van dijken, ontpolderen, het creëren of vergroten van de diepte van overstromingskanalen, het verminderen van de hoogte van kribben, het verwijderen van obstakels en het aanleggen van bypasses.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.