Tauw draagt bij aan NEN Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid

Onlangs heeft NEN de ‘Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid’ uitgegeven. Tauw brandveiligheidsadviseur Martin van den Berg is (mede)auteur van deze publicatie. Zijn inbreng heeft geresulteerd in een complete en praktische publicatie voor het ontwerpen en realiseren van brandveilige gebouwen en het organiseren van brandveilig gebruik van deze gebouwen.

Toegankelijk, helder en praktijkgericht

De NEN Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid belicht alle normen die het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid aanstuurt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bouwkundige brandveiligheid, brandveiligheidsinstallaties en brandveilig gebruik.

De praktijkgids bevat een korte toelichting op het Bouwbesluit 2012, waarbij de prestatie-eisen en bepalingsmethoden per afdeling worden gegeven. Vervolgens worden de diverse bepalingsmethoden uit de normen toegelicht en wordt er ingezoomd op diverse (scheiding)constructies, brandveiligheidsinstallaties en gebruiksaspecten. Aangegeven wordt hoe de (scheidings)constructie en de installatie uitgevoerd moeten zijn en hoe het gebruik geregeld moet zijn om aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit te voldoen.

De praktijkgids vormt een toegankelijke, heldere en praktijkgerichte leidraad voor ontwerpers en bouwers, maar daarnaast zeker ook een goed naslagwerk voor gebouwbeheerders. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt immers bij de gebouweigenaar en -gebruiker. Inzicht in de actuele regelgeving is daarvoor minimaal het vereiste.

Brandveiligheid bij Tauw

Onze adviseurs beschikken over actuele kennis van de regelgeving en onderscheiden zich door een optimale bedrijfsvoering van de klant of leefomgeving centraal te stellen. Een (brand)veilige omgeving is daarbij vanzelfsprekend een belangrijke randvoorwaarde. Voor bedrijven wordt deze brandveilige omgeving, waar het gebouw onderdeel vanuit maakt, in samenhang met het primaire bedrijfsproces en de daarbij behorende risico’s ontworpen. Resultaat is een brandbeveiligingsconcept dat optimaal op het bedrijfsproces is afgestemd, waardoor brandveiligheidsvoorzieningen het primaire proces niet tot nauwelijks hinderen en de faalkans geminimaliseerd wordt. Wij begeleiden klanten daarbij in alle fases, van ontwerp tot uitvoering en gebruiksfase.

Het vakgebied Veiligheid bij Tauw gaat verder dan brandveiligheid op gebouwniveau. Onze expertise reikt van externe veiligheid (denk aan BRZO-bedrijven en veiligheidszones rondom transportroutes) tot arbeidsveiligheid op de werkvloer. Door dit brede spectrum aan veiligheidsexpertises kunnen wij onze klanten een compleet, concreet en integraal afgestemd veiligheidsconcept leveren. Kortom een robuust brandbeveiligingsconcept!

Compliance Management

Onder het bedrijfsmotto Tauw Takes Care, ontzorgt Tauw zijn klanten door proactief risico’s te signaleren en kansen te spotten. Eén van die risico’s is non-compliance (het niet voldoen aan wet- en regelgeving) wat kan resulteren in boetes, imagoschade of uiteindelijk zelfs calamiteiten. Ondanks publicaties als de NEN praktijkgids blijft de regelgeving over veiligheid complex en onderhevig aan verandering. Tauw biedt zijn klanten Compliance Management aan. Dat houdt in dat wij de voor de klant relevante wet- en regelgeving bijhouden en vertalen naar praktische consequenties voor gebouw en bedrijfsvoering. Meer informatie over onze kennis op het gebied van Compliance Management.

Meer informatie over de Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid is te vinden op de website van NEN.