Tauw draagt bij aan vernieuwing centrum Den Dolder

Onlangs heeft wethouder Sander Jansen van Den Dolder (gemeente Zeist) de openingshandeling van het opgeknapte centrum van Den Dolder verricht.  Tauw heeft van schetsontwerp tot en met aanbesteding bijgedragen aan de vernieuwing van het centrum.

Tauw kreeg in januari 2016 van de gemeente Zeist opdracht om het centrum van Den Dolder grootschalig te vernieuwen. De opdracht bestond uit het gehele proces van schetsontwerp naar voorlopige ontwerp, definitief ontwerp, bestek en aanbesteding. Ook het  omgevings- en integraal projectmanagent waren onderdeel van onze opdracht. In overleg met de omgeving is besloten dat het centrum (dat parallel ligt aan de spoorbaan Utrecht - Amersfoort) een dorpser karakter krijgt met meer groen, betere fietsenstallingen, meer ruimte voor de voetganger en betere verlichting.

Tevreden

Wethouder Sander Jansen is erg tevreden over het proces en de snelheid ervan: "Veel Doldernaren hebben aangegeven dat zij graag zien dat het centrum snel opgeknapt wordt en dat is nu ook gebeurd.Het is gelukt om met ondernemers en bewoners in nog geen 10 maanden tijd van ontwerp tot uitvoering van de plannen te komen. Het ziet er erg goed uit."

Ook Tauw kijkt met tevredenheid terug op het proces. “Het was mooi om te zien dat de betrokken bewoners en winkeliers aanvankelijk kritisch in het project stonden, maar gedurende het proces steeds meer achter het ontwerp gingen staan. Een intensief participatietraject heeft ertoe geleid dat deze mensen uiteindelijk over het project vertelden alsof het hún ontwerp was”, aldus Yannick Angkotta, stedenbouwkundige bij Tauw.

Werkzaamheden

Om tot een goed en gedragen ontwerp te komen, heeft Tauw ondermeer de volgende werkzaamheden verricht:

 • Ophalen en verwerken van eisen/wensen van stakeholders in het schetsontwerp (inclusief materialisatie)
 • Verzorgen van ontwerp en bestek 
 • Inventariseren van kabels en leidingen en nutscoördinatie
 • Afstemming verzorgen met de gemeentelijke projectgroep en begeleidingsgroep van stakeholders
 • Opstellen van een verlichtings- en groenplan voor het centrum
 • Opstellen van standaardsystematiek voor kostenraming (SSK) en directieramingen
 • Inventariseren en aanvragen van vergunningen (o.a. bij de gemeente en Prorail)
 • Maken van presentatietekeningen en aanleveren van teksten voor communicatiedoeleinden
 • Begeleiden van de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure (opstellen nota van
 • inlichtingen, gunningsadvies, proces verbaal van oplevering)
 • Overall projectcoördinatie en projectmanagement

Contactpersonen: Boudewijn van Ardenne, Alexander Pieters en Yannick Angkotta.