TAUW en dochter Atrivé gaan ieder apart verder

Medewerkersparticipatie staat centraal bij verzelfstandiging

07 december 2020

TAUW en haar dochter Atrivé gaan ieder apart verder. Gedurende de afgelopen 6 jaar heeft adviesbureau Atrivé, dat zich richt op de woon- en organisatieadviesmarkt, gewerkt vanuit de veilige haven van TAUW Nederland. De combinatie van TAUW en Atrivé heeft de afgelopen jaren echter niet tot de gewenste synergie geleid in klant- en marktactiviteiten. Beide partijen hebben daarom in goed overleg besloten uit elkaar te gaan.

Henrike Branderhorst, algemeen directeur TAUW Nederland, is blij met dit besluit. “De markt en werkzaamheden van Atrivé stonden, ook na al die jaren, ter ver af van de core business van TAUW Nederland. Daarom is een verzelfstandiging voor de toekomst van Atrivé en TAUW de juiste keuze.”

Algemeen directeur van Atrivé, Robert van Bendegem, is trots op de organisatie en haar medewerkers. “Atrivé heeft een lange geschiedenis als adviesbureau met gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers. Een van de pijlers voor de verzelfstandiging was volledige werknemersparticipatie, waardoor de betrokkenheid bij het bedrijf wordt vergroot. Daarom voelt het heel goed dat veel medewerkers bij deze stap naar verzelfstandiging hebben gekozen om ook financieel te participeren.”

Atrivé gaat door op de ingeslagen weg: als advies- en onderzoeksbureau op het brede terrein van wonen en de daarbij heersende maatschappelijke trends zoals verduurzaming, het tekort aan betaalbare woningen en de toenemende vraag naar transparante verantwoording door bestuurders en toezichthouders.

Tegelijk met de verzelfstandiging is ook een wisseling in de directie bij Atrivé doorgevoerd. De functie van algemeen directeur, Gerrit van Vegchel, is overgenomen door Robert van Bendegem die reeds sinds 2015 deel uitmaakt van de directie van Atrivé. Van Veghel blijft nog als senior consultant ‘Governance en organisatieadvies’ verbonden aan Atrivé.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.