Tauw en Friso-Civiel starten HWBP-pilot met zeven sluizen in Noord-Holland

Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkt de combinatie Tauw/Friso Civiel de komende jaren aan de verbetering van zeven waterkerende kunstwerken in Noord-Holland. Deze sluizen zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetoetst op betrouwbaarheid van sluiting. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, is het nu zaak om af te wegen op welke wijze de sluizen verbeterd moeten worden.

Uniek project
“Dit is het eerste HWBP-project waarin alleen maar kunstwerken zijn opgenomen", vertelt Floris Eenink van Tauw, projectmanager namens de combinatie. “Dat betekent dat we dit met recht een pilotproject kunnen noemen, waarbij we ervaring opdoen die niet alleen voor het hoogheemraadschap, maar ook voor andere waterschappen interessant is. Bovendien werken we met een heel vernieuwende contractvorm. Het hoogheemraadschap heeft dit werk zo aanbesteed dat we in principe tot en met de realisatie in deze combinatie samenwerken. Het grote voordeel hiervan is dat je in de verkenningsfase al uitvoeringskennis kan inbrengen, die bovendien door de uitvoerend aannemer wordt ingebracht. De komende vier jaar zijn HHNK en de combinatie Tauw/Friso Civiel partners en investeren we in transparantie, heldere verwachtingen en daarmee in wederzijds vertrouwen”.

Historisch waardevolle omgeving
“Een uitdagend project, waar het dus aankomt op een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”, vult Geert van der Linden van Friso Civiel aan. Geert is namens de combinatie betrokken als uitvoeringsdeskundige. Hij is niet alleen enthousiast over de innovatieve manier van aanbesteden, maar ziet ook technisch veel uitdaging. Vijf van de zeven sluizen zijn rijksmonument. Dit maakt het voor ons extra uitdagend, de oplossing moet naadloos passen in een historisch heel waardevolle omgeving. Goede afstemming met de omgevingspartijen en een op maat gemaakte planning zijn voor ons erg belangrijk. Het gebeurt immers niet vaak dat je in één project op meerdere locaties tegelijk aan de slag bent.”

Floris: “Dat betekent ook dat we vanaf de start van de verkenningsfase contact zoeken met omgevingspartijen. We willen de gebiedskennis die in de omgeving aanwezig is, bijvoorbeeld over de geschiedenis, graag benutten in de oplossing. Zo voegen we samen een hoofdstuk toe aan het vaak al eeuwenoude verhaal van de sluis én zorgen we ervoor dat de oplossing past in dat verhaal.” 

De zeven sluizen waar de waterveiligheid op orde wordt gebracht, zijn:
•    Sluis Oostoever, Den Helder
•    Sassluis, Enkhuizen
•    Keersluis, Broekerhaven
•    Grote Sluis, Hoorn
•    Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis, Schardam

Planning
In augustus 2019 moet voor iedere sluis bekend zijn wat het voorkeursalternatief is. Afhankelijk van de precieze opgave kan dit een technische aanpassing van de sluis zijn, maar het kan ook gaan om een  protocol-aanpassing voor het gebruik en beheer van de sluis. In de opvolgende planuitwerkingsfase worden de benodigde vergunningen voorbereid. Voor de sluizen waarbij een fysieke aanpassing nodig is, staat de start van realisatie gepland in 2021.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.