Tauw en ProRail ontvangen Duurzame Parel voor gezamenlijk project

Op dinsdag 15 januari 2019 hebben Bert Frijligh (ProRail) en Sanne de Groot (Tauw) de Duurzame Parel in ontvangst genomen voor hun gezamenlijke project ‘verduurzaming MJPG Spoor’. De Duurzame Parel is een prijs voor projecten die de Aanpak Duurzaam GWW op een unieke wijze toepassen. De prijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt tijdens de kennissessie ‘Duurzaam GWW’ op InfraTech.

Onderdeel van de kennissessie Duurzaam GWW, die op de openingsdag van InfraTech plaatsvond, was de presentatie van vijf parelprojecten: projecten die laten zien hoe opdrachtgever en opdrachtnemer hebben samengewerkt aan het actief verduurzamen van een project, onder andere door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Na afloop ontvingen de betrokken opdrachtgevers en opdrachtnemers van die vijf projecten een Duurzame Parel.

MJPG Spoor

ProRail voert het MeerJarenProgrammaGeluidsanering (MJPG) Spoor uit zodat het hoofdspoor
voldoet aan de milieuwetgeving (reduceren van verkeersgeluid en -trillingen). De komende jaren verwacht ProRail vele tientallen kilometers geluidsmaatregelen (geluidschermen, raildempers en woningisolatie) uit te voeren. Het MJPG Spoor is een landelijke opgave waarin 15.000 saneringsobjecten zijn aangewezen in 200 gemeenten.

Verduurzaming MJPG

Tijdens de projectverkenning is onderzocht hoe, naast het tegengaan van geluids- en trillingsoverlast, de duurzame meerwaarde binnen het MJPG verder vergroot kon worden. Hiervoor zijn de stappen en instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW toegepast.

Samen met diverse stakeholders (waaronder ProRail, Rijkswaterstaat, het ministerie en verschillende gemeentes) is de duurzame ambitie voor het programma bepaald. Op basis daarvan zijn concrete maatregelen en onderzoeken voorgesteld. Er is onder andere gekeken naar het opwekken van zonne-energie op schermen, het plaatsen van minischermen, andersoortig materiaalgebruik, circulair modulair ontwerpen en een innovatieve manier van geluidsreductie ter vervanging van een standaard geluidscherm. De maatregelen dragen bij aan verschillende duurzaamheidsthema’s waaronder duurzame energie, materiaalgebruik en ruimtelijke kwaliteit.

Van reactief naar proactief

Sanne de Groot, adviseur duurzame leefomgeving, was vanuit Tauw betrokken en vertelt: ‘Terugblikkend op 2018 was dit één van de leukste projecten, één waar ik zeker trots op ben. Niet alleen de samenwerking was uitermate prettig, ook was er een verschuiving merkbaar in de houding ten opzichte van duurzaamheid: van reactief naar proactief. De verschuiving die we met de transitielijnen beogen is voor mij niet iets wat zij of de organisatie moeten doen. Ik zie het als iets wat jij en ik binnen alle dingen die we dagelijks doen, kunnen vormgeven’

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van ProRail.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.