TAUW geeft waterschappen sleutelrol in herstel biodiversiteit

Waterschappen kunnen een enorme bijdrage leveren aan het herstellen en versterken van biodiversiteit in Nederland. Bijvoorbeeld door bloemrijke dijken te ontwikkelen en terreinen natuurinclusief in te richten. TAUW helpt hen daarbij door kansen inzichtelijk te maken en ambities om te zetten in concrete projecten.

22 juni 2021

Waardevolle waterschappen       

De biodiversiteit in Nederland is voor 85% verdwenen. Het is tijd voor actie en daarin spelen waterschappen een belangrijke rol. Ze beheren een enorme oppervlakte aan dijken, uiterwaarden en (water)wegen. Natuurelementen die de biodiversiteit in de omgeving sterk kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door bloemrijke dijken te creëren die lintvormige verbindingen vormen tussen natuurgebieden en een thuis vormen voor insecten, planten, vogels en kleine zoogdieren. Of door opnieuw na te denken over de ecologische inrichting van de eigen terreinen. Zo dragen ze bij aan een duurzame leefomgeving voor mens en natuur.

Wat kan TAUW betekenen?

TAUW helpt waterschappen die ambities te realiseren, door toekomstbeelden om te zetten in inspirerende en vooral concrete projecten en maatregelen. We gebruiken onze ecologische kennis om inzichtelijk te maken welke gebieden kansrijk zijn voor versterking van biodiversiteit, hoe biodiversiteit en klimaatadaptatie gecombineerd kunnen worden en zetten dit om in heldere inrichtings-, beheer- en monitoringsplannen. Zo bieden we ieder waterschap de handvatten om versterking van biodiversiteit gericht én effectief vorm te geven in hun gebieden.

Ontdek wat we doen

We ondersteunden verschillende waterschappen bij het inventariseren van kansen en maatregelen. We onderzochten dijken voor bloem- en kruidenrijke vegetatie, creëerden maatregelmenukaarten voor bruikbare percelen en begeleidden werksessies voor het formuleren van biodiversiteitsambities. Benieuwd naar onze werkzaamheden en de ervaringen uit de praktijk? Lees meer over de versterking van biodiversiteit door waterschappen:

 

Biodiversiteit voor waterschappen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.