Tauw haalt raamcontract Bodem voor Provincie Noord-Brabant binnen

Tauw haalde onlangs het raamcontract Bodem van de provincie Noord-Brabant binnen voor het uitvoeren van historisch en verkennend bodemonderzoek en het projectmanagement van complexe bodemsaneringen.

Kwaliteit

Tauw won twee van de drie percelen van de aanbesteding. Er waren ongeveer twintig geïnteresseerden per perceel. Uiteindelijk zijn voor elk perceel drie partijen gecontracteerd waarover het werk wordt verdeeld. Qua prijs-kwaliteit verhouding gaf de kwaliteit van dienstverlening van Tauw voor zeventig procent de doorslag in het besluit. In de offerte beschreef Tauw een innovatieve visie en werkwijze met betrekking tot processturing, duurzaamheid, risico- en contractbeheersing en complexe communicatieprocessen. Het contract heeft een looptijd van twee jaar en kan twee keer met een jaar verlengd worden.

Milieukundig onderzoek

De eerste opdracht uit het raamcontract is een milieukundig onderzoek voor de N629 Dongen – Oosterhout op het gebied van asfalt, verhardingslagen, waterbodem en landbodem. 'Alle milieukundige onderzoeken die gerelateerd zijn aan provinciale infrastructurele werken en vastgoedtransacties worden via het raamcontract uitgezet. Dat levert Tauw mooie opdrachten op', vertelt Erik Goossen, projectleider bodem.

Dubbele winst

Parallel aan de aanbesteding van het raamcontract liep een aanbesteding voor het projectmanagement voor een bodemsanering op bestrijdingsmiddelen en arseen in Nieuw-Vossemeer. Ook deze aanbesteding won Tauw. Joost van Schijndel, senior adviseur bodem: 'Het project is vanwege de complexe omgeving en een lastig inhoudelijk vraagstuk een prachtige uitdaging. We kunnen laten zien dat we niet alleen inhoudelijk maar ook op gebied van risicomanagement, contractbeheersing en communicatie de provincie ontzorgen en dat we met alle betrokkenen streven naar een goed projectresultaat.'

Contactpersoon: Joost van Schijndel