TAUW helpt bij aanlevering aan BRO

Het wordt druk in de ondergrond. Grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouwprogramma’s hebben een enorme impact op de leefomgeving. Zowel boven als onder de grond. Om een integraal inzicht te krijgen in de ondergrond is de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opgezet. Het is hét centrale register met alle gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.

Vanaf 2018 wordt de BRO stapsgewijs ‘gevuld’ met zogenoemde registratieobjecten. Per stap bevat de BRO op deze manier steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Vanaf 1 juli zijn overheden verplicht om hun gegevens uit grondwatermonitoringsnetten en grondwaterstandonderzoeken te registreren. “De gegevens worden op deze manier publiek beschikbaar. Dat zorgt voor een duurzaam en efficiënt hergebruik van waardevolle gegevens over de ondergrond”, zegt Erwin Stamsnijder, adviseur van TAUW.

Technische uitdaging

Om de ondergrondgegevens te gebruiken, moeten de bodem- en ondergrondgegevens eerst worden aangeleverd volgens afgesproken standaarden. “Dat is voor veel overheden een behoorlijke technische uitdaging. TAUW helpt hierbij. Wij digitaliseren, harmoniseren en standaardiseren de gegevens, waardoor straks alle gegevens gevalideerd en van hoge kwaliteit voor iedereen beschikbaar zijn.”

Om de hoge kwaliteit te borgen zitten er logischerwijs hoge eisen aan de wijze waarop deze gegevens aangeleverd moeten worden en werkprocessen dienen hierop afgestemd te worden. Dit wordt vaak door overheden aan ons uitbesteed. “Wij beheren en onderhouden veel grondwatermonitoringsnetten. Dat doen wij al tientallen jaren. Omdat wij ook de datakant snappen, ligt het voor de hand dat wij de gegevens niet alleen verzamelen, maar ook aanleveren aan de BRO. Zo combineren we onze inhoudelijke kennis van de registratieobjecten met onze knowhow van digitaal informatiemanagement dat nodig is om de gegevens aan te kunnen leveren.”

Toekomst

De komende tijd wordt de BRO met steeds meer registratieobjecten aangevuld. TAUW kan al die data aanleveren, al dan niet in samenwerking met partners. “Alles waarvoor wij zelf in het veld staan, kunnen wij ook aanleveren. En het proces wordt door ons steeds verder geautomatiseerd. Het past ook goed in de groei van onze digitale dienstverlening. We zijn steeds beter in staat om informatie slim te ontsluiten en beschikbaar te stellen ten behoeve van onderzoek en advies. Ook verkennen we de mogelijkheid om opdrachtgevers straks zelf in staat te stellen om de gegevens in bepaalde sjablonen aan te leveren aan het bronhoudersportaal. Een mooie en belangrijke ontwikkeling.”

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.