Tauw helpt bij migratie van RAW naar CROW-basisspecificaties

CROW heeft Tauw gevraagd te ondersteunen bij de migratie van RAW naar CROW-basisspecificaties. Hierbij worden de Standaard RAW Bepalingen ontdaan van de koppeling met de UAV op basis van System Engineering.

Aanleiding en doel

Het overgrote deel van de werken (in de GWW) wordt nog steeds gecontracteerd en uitgevoerd middels de RAW-systematiek, jaarlijks meer dan 8.000 RAW-bestekken. Echter, de tendens is dat er steeds meer verschuiving plaatsvindt naar contracteren op basis van de UAVgc waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid in meer of mindere mate bij de aannemer/opdrachtnemer komt te liggen.

De Standaard RAW Bepalingen bevat een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de GWW. De Standaard RAW Bepalingen zijn automatisch van toepassing op RAW-bestekken.

CROW is druk doende deze Standaard RAW Bepalingen te ‘ontvlechten’. Alle eisen die in RAW staan worden expliciet en ontkoppeld van de UAV. Resultaat: een set eisen die bruikbaar is voor alle typen contractvormen, zowel voor RAW, als voor hybride en geïntegreerde contracten.

Rol van Tauw

Tauw zal onder andere bijdragen aan het:

  • Uiteen rafelen van de technische en administratieve RAW-eisen
  • Beschrijven van eisen op een hoger aggregatieniveau
  • Aansluiten van eisen op Systems Engineering

Contactpersonen: Henberto Remmerts 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.