Tauw inspecteert 16 gemalen voor Hoogheemraadschap van Rijnland

In Haarlem verkeren 16 kleinere gemalen, die de watergang in de stedelijke omgeving op peil houden en doorspoelen, in een matige staat. Tauw is betrokken bij de inspectie van alle 16 gemalen en bij de voorbereiding en uitvoering van aanpassingen aan een deel van de gemalen.

In de loop van 2009 is het beheer van het stedelijk watersysteem van de gemeente Haarlem overgegaan naar het Hoogheemraadschap van Rijnland.
De leeftijd van de gemalen varieert tussen 20 en 50 jaar. Voorafgaand aan de overdracht van de gemalen heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. De conclusie van deze inventarisatie was dat de gemalen van een matige staat van onderhoud verkeerden. 

Inspectie eerste 8 gemalen

Na overdracht van de gemalen heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland Tauw opdracht gegeven voor de inspectie van de eerste serie van 8 gemalen. Het doel van de inspectie was om inzicht te verkrijgen in de algemene toestand en welke maatregelen er genomen dienden te worden om de gemalen op te nemen in het 'Rijnlandse Beslis Ondersteund Systeem' voor het peilbeheer.  

Voorbereiding en uitvoering

Vervolgens heeft Tauw opdracht gekregen om een bestek op te stellen en de aanbesteding te organiseren voor aanpassingen aan de eerste 4 gemalen. Na een voorspoedig verlopen uitvoeringsfase zijn deze gemalen medio december 2010 opgeleverd.

Eind 2010 heeft het hoogheemraadschap Tauw gevraagd de voorbereiding van de aanpassing van de tweede serie van 4 gemalen op te starten. De voorbereiding bestaat uit het opstellen van de documenten voor de aanvraag van de omgevingsvergunningen, en het opstellen van het definitief ontwerp en bestek. 

Inspectie laatste 8 gemalen

In maart 2011 kwam het verzoek om ook een aanbieding te maken voor de inspectie van de laatste serie van 8 gemalen. Doel van deze inspectie is om, naast de aanpassingen om het beheer op afstand mogelijk te maken, ook de benodigde maatregelen om de gemalen civieltechnisch/bouwkundig en werktuigbouwkundig in goede staat te brengen, inzichtelijk te maken.
De rapportage van de inspectie zal medio mei 2011 worden afgerond.

Zie ook: www.grootingemalen.nl

Contact persoon: Frans van Deventer