Tauw-inzending wint NICOLE Technology Award 2013

Tauw is tijdens de NICOLE netwerkbijeenkomsten in Namen uitgeroepen tot prijswinnaar van de NICOLE Technology Award 2013 met het project 'The Natural Catch: saneren met behulp van natuurlijke of herbruikbare/gerecycleerde materialen'.

NICOLE

NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe) is het Europees netwerk van de industrie, kennisinstellingen en ingenieursbureaus voor duurzaam bodembeheer van industriële locaties. Dit netwerk heeft de NICOLE Technology Award in het leven geroepen om technische innovaties voor risicogericht en duurzaam bodembeheer te stimuleren.

The Nature Catch

De Tauw-inzending ‘The Natural Catch’ is gebaseerd op het project Kanaalpolder in Zeeland, waar een stortplaats met chemisch afval - waaronder chloorethaan, dichloorethaan, monochloorbenzeen en ethylbenzeen - een risico vormt voor verspreiding van verontreiniging via het grondwater. Door het toepassen van de zuiverende kracht van (gemodificeerd) veen als natuurlijk filtermateriaal in een drainerende sloot waarin aerobe en fotochemische afbraak optreedt (Natural Catch), is Tauw er op pilotschaal in geslaagd een zuiveringsrendement tussen de 93% en 100% te halen.

De zuiverende kracht van veen, of een ander geschikt biologisch stabiel natuurlijk materiaal, is gelegen in het adsorberend vermogen van deze materialen. Hierdoor worden minder mobiele stoffen vastgelegd, en worden stootbelastingen van de micro-organismen met mobiele stoffen in het oppervlaktewater van de ringsloot voorkomen. Bovendien is het prima hechtingsmateriaal voor de benodigde micro-organismen.
Voordelen van het concept van de Natural Catch ten opzichte van andere zuiveringstechnieken zijn de beperkte operationele en onderhoudskosten, de lange houdbaarheid en minder CO2-uitstoot.

Contactpersoon: Tobias Praamstra