Tauw laat sanering leven met 3D-filmanimatie

Tauw heeft voor de Stichting Bodemsanering NS een 3D-filmanimatie gemaakt van de saneringsmaatregelen die zijn uitgevoerd op het terrein van de Vetgasfabriek in Amersfoort. De animatie is onlangs vertoond op het International Railway congres in Delft.

3D-visualisatie is een handig hulpmiddel bij projecten en de communicatie daarover met klanten, bevoegd gezag en andere belanghebbenden. Bij bodemsaneringsprojecten geeft het betrokkenen een helder beeld van de bodem en de voorgenomen saneringsmaatregelen. Het geeft de ontwerper en de klant goed inzicht in de belangrijkste knelpunten tussen bodemverontreiniging en de omgeving, zoals gebouwen en watergangen die een rol kunnen spelen bij bodemsaneringen. Tauw heeft de inhoudelijke kennis in huis om een goede vertaling te maken van technische ontwerpen naar toegankelijke visualisaties.

3D-Filmanimatie Vetgasfabriek

In de animatie van het project Vetgasfabriek zijn het gebied van de sanering (voormalige Vetgasfabriek), de werking van het saneringsysteem en het herontwikkelde gebied als centrale elementen neergezet. Voor het uitwerken van de animatie heeft Tauw contact gezocht met Ranj uit Rotterdam. Zij hebben binnen de scope van het project een korte, heldere animatie gemaakt die veel positieve reacties heeft opgeleverd. De samenwerking met Ranj is tot stand gekomen naar aanleiding van het Tauw klantenevent Serious Gaming in 2009.

Tauw is al sinds 1996 betrokken bij het project Vetgasfabriek Amersfoort. De sanering van de verontreiniging bestond uit een (gedeeltelijke) ontgraving, de plaatsing van damwanden en het installeren van een bioscherm om het verontreinigd grondwater aan te pakken. Het 'funnel and gate'-principe is sinds 2004 actief en de resultaten van de sanering zijn erg goed. Inmiddels is het terrein, gelegen aan de noordzijde van het station van Amersfoort, geheel ontwikkeld en is de innovatieve grondwatersanering nog steeds actief.

Contact persoon: Coen Schilderman