Tauw levert bijdrage aan studiereis Wereldbank over nature based solutions

De Netherlands Water Partnership (NWP) organiseert van 7 tot 11 oktober 2019 een studiereis over nature based solutions voor een delegatie van de Wereldbank. Onderdeel van de studiereis was een netwerkbijeenkomst op 9 oktober 2019 bij Deltares in Delft. Tauw begeleidde de delegatie tijdens een excursie naar de Nassauhaven en het Eiland van Brienenoord.

10 oktober 2019 - De delegatie van de Wereldbank, bestaande uit overheidsfunctionarissen uit Albanië, Georgië, Liberia, Ghana en Nigeria, ziet ernaar uit om de Nederlandse watersector te leren kennen, van ons watermanagement te leren en verschillende kustprojecten van de Wereldbank en haar partners te bespreken. De delegatie is met name geïnteresseerd in:

  • Nature based solutions voor geïntegreerde overstromingsbescherming van kust- en riviergebieden
  • Integratie van nature based solutions in technische planologie en het in kaart brengen van veranderingen in kustgebieden
  • Nature based solutions in de stedelijke context. De focus ligt hierbij zowel op technische oplossingen als governance, werking en controle

Bijdrage Tauw
Op 9 oktober begeleidde Lisa de Groot van Tauw als programmamanager ‘Rivier als Getijdenpark’ de delegatie tijdens een excursie naar de Nassauhaven en het Eiland van Brienenoord. Vanuit dit programma maken de stenige oevers langs de Nieuwe Maas plaats voor een aantrekkelijker en veerkrachtiger gebied, waar het getij weer beleefbaar wordt. Vijftien partners werken samen om dit te realiseren, waaronder Tauw (zie onderstaand filmpje op Youtube).

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.