Tauw maakt ontwerp voor twee rioolwaterzuiveringen in India

Tauw heeft van aannemingsbedrijf Shriram EPC opdracht gekregen een ontwerp te maken voor twee nieuwe rioolwaterzuiveringen in New Delhi, India.


In India vindt momenteel een inhaalslag plaats met het zuiveren van communaal afvalwater. Voor de stad New Delhi staat de bouw van twee nieuwe rioolwaterzuiveringen gepland. Deze moeten het afvalwater gaan zuiveren voor 750.000 inwoners in New Delhi.
 
Tauw maakt een gedetailleerd ontwerp voor beide zuiveringen. Op basis van ontwerp en prijs besluit de waterkwaliteitsbeheerder of en wanneer de zuiveringen gebouwd worden. Als de bouw doorgaat zal Tauw ook ondersteunen bij het opstarten van de twee rioolwaterzuiveringen en bij het beheer en onderhoud voor een periode van 10 jaar.

Achtergrond

De Indiase overheid investeert fors in de bouw van nieuwe rioolwaterzuiveringen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en de mogelijkheden van hergebruik van het effluent optimaal te benutten. Landbouwgrond wordt nu nog vaak bevloeid met grondwater waardoor de grondwaterspiegel snel daalt. Gezuiverd rioolwater is een goed alternatief voor grondwater: het gebruik van grondwater wordt beperkt en gezuiverd rioolwater zorgt voor schoner oppervlaktewater en dus een betere kwaliteit van de leefomgeving.

AgentschapNL verleent subsidie aan dit project via de regeling Package4Growth, een subsidiëringregeling voor orders en investeringsprojecten in opkomende markten in China en India.

Meer informatie over onze kennis van Communale waterzuivering

Contact persoon: Peter van der Pijl