TAUW officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Bij TAUW werken we iedere dag aan een leefomgeving waarin menselijk en natuurlijk kapitaal kan floreren. Die leefomgeving vraagt om herstel van biodiversiteit. Daarom slaat TAUW de handen ineen met natuurorganisaties, overheden, bedrijven en burgers om de biodiversiteit in ons land te herstellen. Op 22 april 2021 werden we officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

21 mei 2021

Waarom biodiversiteitsherstel?

De biodiversiteit in Nederland laat al decennialang een dalende trend zien. Er is op dit moment nog maar 15% van onze nationale biodiversiteit over. In Europa is dat 40%. Dat heeft grote gevolgen. Niet alleen voor natuurliefhebbers, maar voor ieder mens. Biodiversiteit houdt essentiële ecosystemen in stand die zorgen voor voedsel, schoon (drink)water en vruchtbare grond. Alleen met rijke biodiversiteit kunnen we in de toekomst vertrouwen op een vitale leefomgeving. Daarom slaan we de handen ineen door met verschillende organisaties bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: een initiatief waarmee we impactvolle oplossingen ontwikkelen die een diverse ecologie terugbrengen in Nederland.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan is een initiatief waarbij natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden, waterschappen, gemeenten en bedrijven zich samen inzetten voor het biodiversiteitsherstel in Nederland. Werkgroepen delen kennis en ontwikkelen concrete projecten die de biodiversiteit verbeteren, zoals het verrijken van graslanden rond windparken of de ontwikkeling van een ‘visdeurbel’ in Utrecht. Meer dan 80 partners en 70 supporters hebben zich ondertussen bij het Deltaplan aangesloten. Meer dan 150 gelijkgestemde organisaties die hun kennis bundelen en daarmee steeds grotere slagkracht krijgen in het realiseren van biodiversiteitswinst. Een partnerschap voelt voor ons dan ook volkomen logisch.

Wat kan TAUW betekenen?

Wij hebben bij TAUW veel ervaring met het verhogen en behouden van lokale en nationale biodiversiteit. We brengen kansen in beeld voor overheidsinstanties en bedrijven en laten zien wat ze kunnen doen om hun doelstellingen op het gebied van biodiversiteit te formuleren en te bereiken. Een mooi voorbeeld daarvan is het monitoringsplan voor biodiversiteit dat we voor de gemeente Haarlem opstelden. Hierin gaven we met verschillende monitoringmethoden, zoals een bijeninventarisatie en de Meetlat biodiversiteit, de gemeente tools om de stand van hun lokale biodiversiteit in beeld brengen en te volgen.

Met het aansluiten bij het Deltaplan kunnen we veel kennis op verschillende gebieden van biodiversiteit inbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van visie en beleid, beheer en inrichting en monitoring. ‘Ons uiteindelijke doel is op grote schaal bij te dragen aan rijke biodiversiteit’, zegt Frank Aarts, Teammanager Ecologie bij TAUW. ‘Ik ben dan ook trots dat we onze kennis mogen delen in dit samenwerkingsverband en mee kunnen werken aan oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving.’

Het juiste moment

We zien bij steeds meer organisaties aandacht ontstaan voor het vergroten van de biodiversiteit, om ook in de toekomst nog te kunnen vertrouwen op een ‘rijk’ land en onmisbare gezonde leefomgeving. Daarom is dit het moment om het verschil te maken. TAUW ziet uit de samenwerking met gelijkgestemde organisaties die impact willen hebben op dit onderwerp. Louise Vet, initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en hoogleraar ecologie, is blij met de deelname van TAUW. ‘TAUW voegt belangrijke kennis en ervaring toe die helpt bij het ontdekken van kansen en het ontwikkelen van effectieve projecten op het gebied van biodiversiteitsherstel. We zijn dan ook erg blij met de samenwerking en het partnerschap van TAUW.’

Meer weten over biodiversiteit?

Bekijk via onderstaande buttons onze diensten en mooiste projecten op het gebied van biodiversiteit.


Diensten biodiversiteit        Projecten biodiversiteit

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.