Tauw officieel partner van NL Greenlabel en CleanTech Center

 

Vanuit het gedachtegoed van vernieuwend ondernemen is Tauw onlangs officieel partner geworden van NL Greenlabel en CleanTech Center, twee bijzondere netwerken die in partnerschap toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van duurzame producten en/of diensten.

 

NL Greenlabel

NL Greenlabel heeft tot doel het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord te bevorderen, van particuliere tuin tot complete woonwijk en bedrijvenpark. Om dit ook meetbaar te maken heeft NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld dat in één oogopslag inzicht geeft in de duurzaamheidsscore van producten en materialen, planten of gebieden. Duurzaamheid is daarmee integraal meetbaar gemaakt, zodat het voor iedereen eenvoudiger is om bewuste en verantwoorde keuzes te maken.

Inmiddels hebben zich zo’n 125 partners bij het netwerk aangesloten en zijn er al meer dan 140 producten voorzien van het NL Greenlabel. 

Tauw verzorgt voor NL Greenlabel de procescontrole van de productlabeling. Daarnaast participeren we in de flexibele schil van NL Greenlabel om binnen het netwerk (project)ondersteuning te bieden.  Zo zijn we bijvoorbeeld door NL Greenlabel benaderd om ondersteuning te bieden bij de bestemmingsplanwijziging voor een masterplan in Limburg.

CleanTech Center

Het Cleantech Center is hét duurzame innovatiecentrum van Oost-Nederland, waarbij het delen van kennis centraal staat. Studenten en ondernemers maken gebruik van elkaars knowhow om antwoorden te zoeken op de uitdagingen van de toekomst. 

Het Cleantech Center houdt zich bezig met technologische vraagstukken van bedrijven en overheden op het gebied van:

  • Energie efficiency
  • Opwekking en toepassing van en omgang met duurzame niet-fossiele energie
  • Duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen
  • Klimaatbestendige gebouwde omgeving
  • Duurzame mobiliteitsvormen
  • Waterechnologie

Het Cleantech Center biedt start- en onderzoeksubsidies voor start- en scale-up ideeën. Naast toegang tot en deelname aan een breed netwerk, biedt CleanTech Center de unieke mogelijkheid om projecten door een combinatie van mbo-, hbo-en wo-studenten uit te laten voeren. 

Tauw is vanuit het Cleantech Centre betrokken bij verschillende uitdagingen die kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen, waaronder:

  • Een pratende steen voor recreatieve elementen zoals standbeelden en gebouwen
  • Piëzo-technologie
  • Chatbots, communicerende robotjes voor bijvoorbeeld het uitvoeren van debiet-afstandsmetingen in riolen

Contactpersonen: Hans Westerhof en Simon Bos

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.