Tauw onderzoekt burgerinitiatief voor gasloze woonwijk Wageningen

 

Toen de bewoners van de Benedenbuurt in Wageningen hoorden dat hun wijk in 2019 nieuwe riolering krijgt, zijn zij een initiatief gestart met als doel hun wijk aardgasvrij te maken. Tauw voert de komende 6 maanden een haalbaarheidsonderzoek uit om te kijken wat procesmatig, technisch en financieel de beste oplossing is om deze energietransitie te realiseren.

 

Burgerinitiatief

De Benedenbuurt in Wageningen wordt gekenmerkt door de ruime opzet en de karakteristieke woningen die in de eerste helft van de vorige eeuw gebouwd zijn. Het is niet eenvoudig om deze woningen energiezuiniger te maken zonder afbreuk te doen aan het typische karakter.

De gemeente wil de riolering en rioolaansluitingen van alle huizen vervangen en breekt daarvoor de straten in de wijk open. Bewoners zien het als dé kans om een warmtenet aan te leggen dat gevoed wordt vanuit een duurzame bron en zijn met dit idee gaan lobbyen. Al snel vonden ze een gewillig oor bij de gemeente (die in maart ook al de Green Deal aardgasvrije wijken ondertekende) en woningstichting. ‘Als het lukt om deze wijk aardgasvrij te maken, dan kan het ook op heel veel andere locaties’, is de gedachte.

Subsidie

Om de haalbaarheid van dit unieke project te onderzoeken, heeft de gemeente subsidie ontvangen vanuit het Nederlands-Duitse project WiEfm. De opdracht is vervolgens uitgevraagd bij diverse partijen en uiteindelijk gegund aan Tauw.

Tauw onderscheidde zich doordat:

  • alle partijen actief worden meegenomen in het project;
  • een duidelijke rol is toebedeeld aan de bewoners;
  • er gedurende het onderzoek diverse innovatieve concepten voor warmteopwekking en –opslag getoetst worden.

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek werkt Tauw nauw samen met de gemeente, de woningstichting, de energiecoöperatie, bewoners en universiteiten.

Meer informatie
Meer informatie over onze expertise op gebied van gasloos verwarmen.

Contactpersoon: Harry de Brauw

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.