TAUW ontwerpt sluitstuk Vismigratierivier

Begin 2024 is een start gemaakt met een baanbrekend project om de Waddenzee te verbinden met het IJsselmeer. Het project bestaat uit de aanleg van een lange rivier die een geleidelijke overgang gaat vormen van zout naar zoet water om de vismigratie te herstellen. TAUW is verantwoordelijk voor het ontwerp van het afsluitmiddel.

07 februari 2024

De Afsluitdijk is een belangrijke waterkering maar tegelijk vormt het een barrière voor veel migrerende vissoorten. Dat heeft gevolgen voor de biodiversiteit, zowel de mariene natuurgebieden als de ecosystemen verder landinwaarts. In opdracht van de provincie Fryslân maakt Boskalis daarom tussen de Afsluitdijk en het IJsselmeer een 4 km lange rivier die een slingerende overgang vormt tussen zout en zoet water. De Vismigratierivier: een kunstmatige getijdenrivier én een unicum in de wereld.


Waterveiligheid

Zout water mag niet ongecontroleerd het IJsselmeer in stromen en bij hoog water moet de kering helemaal dicht kunnen. Om de waterveiligheid te garanderen ontwerpt TAUW een ‘eindstop’. Dit is een afsluitmiddel om de stroming in de Vismigratierivier te reguleren en om in geval van calamiteiten als ‘eindstop’ te voorkomen dat zout water het IJsselmeer in stroomt. Het afsluitmiddel wordt gerealiseerd door Friso Civiel.

“De Vismigratierivier is een uniek project in de wereld. We zijn trots en kijken ernaar uit om onze bijdrage aan dit unieke project te leveren", aldus Anton van Essen, senior projectmanager bij TAUW.


Waar natuur, recreatie en wetenschap samenkomen

De Vismigratierivier dient meerdere doelen. Het draagt bij aan het herstel van vispopulaties en biedt ruimte voor andere plant- en diersoorten om zich te vestigen. In het nieuwe gebied is er straks ook ruimte voor ecotoerisme. Het hele project staat wereldwijd in de aandacht bij wetenschappers en waterbouwers.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.