Tauw op Vakbeurs Klimaat: Van ‘willen naar werken’

Benieuwd naar onze visie op klimaatbestendig werken en de mogelijkheden om steden klimaatbestendig te maken?

31 oktober 2019 – Op 21 november 2019 is het weer tijd voor de Vakbeurs Klimaat. Honderden professionals komen samen in de Expo Houten om kennis te delen, inspiratie op te doen en zich te laten informeren over de nieuwste trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie. Tauw is aanwezig met een eigen stand (nummer 2.407) en verzorgt een aantal inspirerende lezingen.

Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel, meer wateroverlast, hittestress en droogte. Daarom moeten stedelijke gebieden klimaatbestendig worden. De Vakbeurs Klimaat is interessant voor gemeentes, provincies, waterschappen en andere organisaties die zich richten op klimaatadaptatie. Op de beurs toont en bespreekt Tauw mogelijkheden, problemen en oplossingen voor de klimaatbestendige stad. Ook dragen adviseurs van Tauw tijdens een actueel lezingenprogramma hun visie over klimaatbestendig werken.

Klimaatbestendig werken

Klimaatbestendig werken doet Tauw vanuit de strategie: weten, willen en werken. In de ‘weten’ fase staat het uitvoeren van klimaatstresstesten centraal. In de ‘willen’ fase bepaalt Tauw met klanten met risicodialogen welke ambities, middelen en strategieën nodig zijn voor een klimaatadaptieve organisatie en leefomgeving. Uiteindelijk resulteert dit in uitvoeringsprogramma’s die ingaan op klimaatadaptief ontwerpen, bouwen, maar ook op de verankering in omgevingsvisies(werken). 

Demonstratie van Tygron

Een onmisbaar hulpmiddel in de uitvoering van stresstesten is Tygron. Dit programma zetten de adviseurs van Tauw in om op een snelle manier geografische vraagstukken te analyseren. De resultaten zijn in 3D en over tijd zichtbaar. Op de vakbeurs krijgen bezoekers van de stand van Tauw een demonstratie van Tygron. Ze zien dan bijvoorbeeld hoe een extreme bui tot afstroming komt of hoe hittestress zich gedurende de dag en nacht manifesteert  in een dichtbebouwd gebouw. 

Lezingen Tauw

Ook geven adviseurs van Tauw dit jaar maar liefst vier lezingen. Daarin staat het thema ‘van willen naar werken’ centraal.

  • Edwin van der Strate gaat samen met Bianca Stoop en Madeleen Helmer (vanuit Klimaatverbond) in op de aanpak van hittestress.
  • Barbara Bekhof presenteert samen met Marit Linckens en Erwin Rebergen van gemeente Utrecht over het komen van een stresstest naar een uitvoeringsagenda, middels risicodialogen. Hierbij staat de vraag centraal: wat verstaan we onder klimaatbestendig?
  • Leon Valkenburg betoogt waarom ‘kunnen’ de ontbrekende schakel is in de ‘weten, willen, werken’ strategie.
  • Leon Dielen presenteert de Roadmap Klimaatrobuuste Gebiedsontwikkeling, die tot stand gekomen is met de City deal klimaatadaptatie, Waternet, Rainproof, Samen Klimaatbestendig en Tauw. Deze roadmap geeft inzicht in de verschillende fasen in het bouwproces en welke tools en instrumenten er in deze fasen beschikbaar zijn om klimaatadaptatie te borgen.

Kijk voor meer informatie over de lezingen en het tijdsschema op www.vakbeursklimaat.nl

Meer over onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.