Tauw organiseert: symposium 'Samenwerken aan waterkwaliteit'

Op maandag 20 juni 2016 organiseert Tauw bij het Woudagemaal in Lemmer het symposium 'Samenwerken aan waterkwaliteit'. Een interessante middag waarbij vakgenoten uit de watersector samenkomen om elkaar te inspireren en motiveren in het verder verbeteren van de waterkwaliteit.

Tijdens het symposium wordt, aan de hand van de doelstellingen zoals vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW), de huidige en gewenste waterkwaliteit van Nederland besproken. Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt namelijk verwacht dat de doelstellingen uit het KRW, ondanks de vele maatregelplannen, niet voor de deadline (2027) worden behaald.

Programma & doelgroep

Diverse gastsprekers komen aan het woord, onder wie Sofie Stolwijk van de Adviescommissie Water. Zij werpt een blik op de huidige waterkwaliteit en vertelt waarom de KRW-doelen niet behaald lijken te worden. Daarnaast zal Henrike Branderhorst (Tauw) een inspirerende lezing verzorgen over hoe we, door middel van laagdrempelige samenwerking, nog grote stappen kunnen zetten in de richting van de KRW-doelen.

De rest van het programma is zo ingericht dat deelnemers casussen kunnen pitchen/inbrengen. De focus ligt daarbij op het leren van het verleden (wat er goed ging; lessons learned) en kijken wat er (gezamenlijk) beter kan. De dag wordt afgesloten met een optionele rondleiding door het Woudagemaal en een netwerkborrel.

Informatie en (gratis) deelname

Het symposium is interessant voor waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties. Wilt u meer informatie over het symposium, of bent u geïnteresseerd in deelname (gratis)? Neem dan vrijblijvend contact op met Mirjam Hulsbos via mirjam.hulsbos@tauw.com of +31 64 64 35 80 9.

Contactpersoon: Mirjam Hulsbos - Bloemerts