TAUW organiseert webinar ‘Nieuwe risicogrenzen/normen voor PFAS in (water)bodem’

De PFAS-wet- en regelgeving is continu onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen. Het RIVM publiceert naar verwachting in juni 2021 de nieuwe en strengere risicogrenzen voor PFAS voor (water)bodem die als bouwstenen voor de definitieve PFAS-normen in het handelingskader PFAS zullen worden gebruikt. Deze nieuwe risicogrenzen kunnen gevolgen hebben voor bedrijven en overheidsinstanties.

Let op: dit webinar dat op 8 juni 2021 zou plaatsvinden gaat helaas niet door, omdat de nieuwe risicogrenzen voor PFAS op dit moment nog niet bekend zijn gemaakt door het RIVM. Zodra de nieuwe risicogrenzen bekend zijn, plannen wij het webinar opnieuw in. Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich inschrijven via het aanmeldformulier.

11 mei 2021

Gevolgen toegelicht in webinar

Omdat de gevolgen van deze nieuwe risicogrenzen/normen niet altijd direct duidelijk zijn voor bedrijven en overheidsinstanties organiseert TAUW binnenkort een webinar over de nieuwe PFAS-risicogrenzen en consequenties van de normen. In dit webinar zullen onze bodem- en PFAS-specialisten John van Tol en Odile Rutten meer vertellen over de veranderende normen en de mogelijk gevolgen hiervan. Uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Deelname aan het webinar is gratis. Wel vragen wij u om u aan te melden om verzekerd te zijn van deelname. Dat kan via de aanmeldbutton onderin deze pagina.

Achtergrond

De schadelijke effecten van PFAS (Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen) zijn groter dan gedacht. De Europese Voedselveiligheidsauthoriteit (EFSA) heeft daarom eind 2020 voorgesteld om een lagere gezondheidskundige grenswaarde van PFAS-houdende stoffen te hanteren. Naar aanleiding van dit advies heeft het RIVM in januari 2021 aangegeven de gehanteerde grenswaarde te verlagen en op basis daarvan de risicogrenzen opnieuw door te rekenen. TAUW heeft in een eerder nieuwsbericht al een korte toelichting gegeven op de mogelijke gevolgen van deze wijzigingen. De nieuwe risicogrenzen/normen zullen vooral gevolgen hebben voor de grond- en (grond)watersector. Het nu geldende Tijdelijk Handelingskader PFAS zal op basis van deze nieuwe waarden worden herzien en vastgelegd in regelgeving.

 

Betrokkenheid van TAUW bij PFAS-ontwikkelingen

TAUW is namens Koninklijke NLingenieurs nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling van het definitief handelingskader PFAS door praktijkervaringen te delen met de beleidsmakers van de Rijksoverheid. Onze kennis zetten we omgekeerd ook in de praktijk in om overheden en bedrijven te ondersteunen bij dit complexe vraagstuk.

Onze ervaren PFAS-specialisten John van Tol en Odile Rutten verzorgen dit webinar. John van Tol is senior adviseur bodem en risicobeoordeling bodemverontreiniging en Odile Rutten is consultant op het gebied van grondverzet.

Meer informatie + aanmelden


Meer informatie over onze expertise op het gebied van PFAS

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.