Tauw partner van Klimaatkrachtig Delfland

Klimaatkrachting Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland om partijen initiatieven en projecten te verbinden en kennis en kunde uit te wisselen om de regio klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Samen met partners spoort Klimaatkrachtig Delfland andere partijen aan om ook in beweging te komen. De lancering en ondertekening van dit progamma vindt plaats op 29 november 2018 in Den Haag tijdens de klimaatconferentie ‘Samen vangen we de extremen op'. Ook Tauw ondertekent als partner dit mooie initiatief.

klimaatadaptatie

Samen werken aan klimaatbestendige leefomgeving

Het klimaat verandert namelijk. Hoosbuien, langdurige droogte en extreme temperaturen veroorzaken steeds vaker overlast en schade. Ook in de regio Delfland zijn sommige wijken en buurten zijn extra kwetsbaar als het gaat om wateroverlast en hittestress.

Provincie, gemeenten en het waterschap werken samen aan maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Maar dat kunnen ze niet alleen omdat grote delen van steden en dorpen in bezit zijn van bedrijven, woningbouwcorporaties en bewoners. Daarom roepen ze iedereen op een tandje bij te zetten.

Conferentie Klimaatadaptatie

Om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken zijn bewustwording, maatregelen en samenwerking nodig. Deze klimaatconferentie voorziet daarin: er passeren goede ideeën en inspirerende voorbeeldprojecten om bij te dragen aan een klimaatbestendige omgeving. Ook wordt met elkaar het gesprek aangegaan om uiteindelijk samen de regio te wapenen tegen de gevolgen van extreem weer: hoe motiveren we anderen en brengen we met elkaar een beweging op  gang?

Tauw heeft zowel nationaal als internationaal veel ervaring met vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie.  


Meer informatie? Neem dan contact op met Edwin van der Strate, edwin.vanderstrate@tauw.com, +31 65 31 66 61 3.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.