Tauw presenteert Handreiking Natuurvriendelijke Oevers

Tauw heeft onlangs met succes de nieuwe Handreiking Natuurvriendelijke Oevers gepresenteerd op de themadag Natuurvriendelijke Oevers.

De handreiking

Het afgelopen jaar heeft Tauw - in samenwerking met onderzoeksinstituut B-ware en in opdracht van STOWA - gewerkt aan het schrijven van een nieuwe handreiking over natuurvriendelijke oevers. Aanleiding hiervoor is dat bij het ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de abiotische omstandigheden ter plekke (de standplaats). Dit leidt vaak tot een ongewenste ontwikkeling van de oever, vooral qua vegetatie. In de handreiking staat de standplaats dan ook centraal.

In de Handreiking Natuurvriendelijke oevers wordt de waterbeheerder aan de hand van vier praktische instrumenten gewezen op de meest geschikte locatie, op de mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling, op geschikt beheer en op eventuele mogelijkheden voor een zuiverende oever. Uiteraard blijft het ontwerpen van een natuurvriendelijke oever maatwerk, maar de handreiking biedt wel duidelijke handvatten.
De handreiking is te downloaden via de website van STOWA.

Themadag Natuurvriendelijke Oevers

De handreiking werd op 19 september gepresenteerd op de themadag Natuurvriendelijke Oevers in Driebergen die was georganiseerd door STOWA en het KRW deelstroomgebied Rijn-West (waterschappen van West Nederland). Hierbij waren ongeveer 150 deelnemers van waterschappen, gemeenten, provincies en adviesbureau’s aanwezig.

Kijk voor meer informatie over de kennis van Tauw op het gebied van natuurvriendelijke oevers op www.tauwweetwaterspeelt.nl.

Contact persoon: Susan Sollie