Tauw-rapport 'onkruidbestrijding op verhardingen' naar Tweede Kamer

Tauw heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een inventarisatie uitgevoerd die inzicht geeft in de haalbaarheid en betaalbaarheid van een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen.

In 2011 is de motie Grashoff aangenomen waarin de regering werd verzocht een verbod in te stellen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden om de volksgezondheid en het oppervlaktewater waaruit het drinkwater wordt bereid te beschermen. Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer toen meegedeeld eerst te laten onderzoeken of een eventueel verbod van chemische technieken technisch en financieel betaalbaar is.

Onlangs heeft de staatssecretaris uitvoering gegeven aan deze motie door de ‘Tweede nota duurzame gewasbescherming’ samen met twee rapporten naar de Tweede Kamer te sturen. Het eerste rapport van CML betreft de review van de ‘LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden’ die door IVAM is uitgevoerd. Het tweede rapport betreft de ‘Inventarisatie onkruidbestrijding op verhardingen’ dat Tauw heeft opgesteld in samenwerking met Peter van Welsem Advies.

Inventarisatie onkruidbescherming

In de inventarisatie is gekeken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een eventueel verbod op het gebruik van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verhardingen. Hiervoor zijn verschillende belanghebbenden geïnterviewd en zijn zowel gemeenten als aannemers van onkruidbestrijding via een webenquête ondervraagd.

Uit het rapport blijkt dat het praktisch gezien haalbaar is om onkruidbestrijding op verhardingen zonder chemische bestrijding uit te voeren. Wel moeten gemeenten rekening houden met een significante kostenstijging bij de overgang van chemische naar niet-chemische onkruidbestrijding. Het onderzoek wijst echter ook uit dat door een goede aanpak van niet-chemische bestrijding de kosten nog aanzienlijk kunnen worden teruggebracht.

De Tauw-rapportage Inventarisatie onkruidbestrijding op verhardingen is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Contact personen: Gustav Egbring en Jurgen Ooms