Tauw-rapport over afvalscheiding op milieustraten naar Tweede Kamer

Tijdens een debat in 2013 over het Landelijk Afvalbeheerplan is vanuit de Tweede Kamer een aantal vragen gesteld over de afvalscheiding op milieustraten. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL) heeft Tauw gevraagd bij te dragen aan het onderzoek. De Tauw-rapportage is op 16 april naar de Tweede Kamer gegaan.

Naar aanleiding van deze Kamervragen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opdracht gegeven om via een omvangrijke steekproef vast te stellen hoe goed de afvalscheiding op Nederlandse milieustraten verloopt. Hieruit is een overzicht voortgekomen met de prestaties van deze milieustraten.

Onderzoek Tauw

Vervolgens heeft Tauw van RWS WVL het verzoek gekregen om onderzoek te doen naar:

  • De samenstelling van het grof huishoudelijk restafval op goed presterende Nederlandse milieustraten
  • De mogelijke milieuwinst die nog te behalen valt door grof huishoudelijk restafval dat afkomstig is van deze goed presterende milieustraten, in een daarvoor ingerichte sorteerinstallatie na te sorteren

Tauw heeft hiervoor een aantal van de goed scheidende milieustraten benaderd om afval af te staan en een afvalsorteerder ingeschakeld om een aantal proeven te faciliteren. Uiteindelijk is de samenstelling van ruim tweehonderd ton afval geanalyseerd. Dit gebeurde allereerst met de sorteerinstallatie. De fractie die daarna nog overbleef, is met de hand gesorteerd om een zo volledig mogelijk antwoord op de vragen te kunnen geven.

Milieuwinst door nasortering

Uit het onderzoek blijkt dat bij milieustraten die goed presteren maar 13-16% in de restbak terechtkomt. Hiervan is het grootste deel helaas niet economisch rendabel terug te winnen. Met een goed uitgeruste sorteerinstallatie is het mogelijk om nog 25% tot 35% van deze 13-16% restafval te sorteren en te recyclen. Ook is er op alle gemeentelijke milieustraten een hogere milieuwinst te behalen door matrassen en EPS echt goed te scheiden.

In juni vindt er voor de Kamerleden een algemeen overleg plaats over ondermeer het VANG beleid. De onderzoeksresultaten van het ILT en Tauw dienen daarvoor als input. Opdrachtgever RWS WVL heeft aangegeven dat het onderzoek naar volle tevredenheid is uitgevoerd.

De Tauw-rapportage is te downloaden via de website van de Tweede Kamer.

Contactpersoon: Jurgen Ooms