Tauw-rapport over gewasbeschermingsmiddelen naar Tweede Kamer

In september 2013 heeft de Staatssecretaris van I&M een verbod aangekondigd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onverharde terreinen. Ook heeft zij aangekondigd een studie te laten verrichten naar de haalbaarheid van zo’n verbod. Deze studie is uitgevoerd door Tauw. Hierin is aangetoond dat voor sommige toepassingen een verbod niet haalbaar is. Het rapport van Tauw is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar begeleidende brief geeft de Staatssecretaris er blijk van alle bevindingen en aanbevelingen van Tauw over te nemen.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw vormt een heikel punt. Al eerder is er discussie gevoerd over het gebruik van deze middelen voor onkruidbestrijding op verharde terreinen. Ook voor die toepassing heeft de Staatssecretaris een verbod afgekondigd. Ook in verband met dat verbod heeft Tauw in een eerder stadium een studie verricht. Tauw heeft geconcludeerd dat het betreffende verbod haalbaar en betaalbaar is.

Een verbod op onverhard terrein stuit op meer problemen. Zo is het momenteel nog niet mogelijk om sportvelden en golfbanen op goede wijze te onderhouden zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook bij de bestrijding van sommige uitheemse soorten als de Amerikaanse vogelkers is geen goed alternatief beschikbaar. Het ligt dus in de rede om voor deze gevallen de toepassing vooralsnog toe te staan.

Op 19 februari zal de Tweede Kamer het dossier over gewasbeschermingsmiddelen bespreken.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Contactpersoon: Gustav Egbring