Tauw scoort raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten waterschap Rivierenland

Tauw heeft in samenwerking met AT Osborne de raamovereenkomst ‘Advies- en Ingenieursdiensten van Waterschap Rivierenland’ binnengehaald voor de 4 programma’s Waterketen, Watersysteem, Waterveiligheid en Wegen.

 

Tauw en AT Osborne hebben de raamovereenkomst afgesloten voor de vakgebieden Civiele Techniek, Werktuigbouw, Elektrotechniek, Procestechnologie, Procesautomatisering, Contractbeheersing, Projectmanagement, Procesmanagement en Ruimtelijk inrichting/-ordening.

De opdrachten onder het raamcontract betreffen projecten binnen het landelijk/stedelijk beheersgebied van waterschap Rivierenland. Opdrachten die kunnen worden uitgevraagd betreffen onder andere planvorming, uitwerken tot definitief ontwerp, opstellen van contractdocumenten, contracten aanbesteden, begeleiding aanbesteding, projectleiding voorbereiding en/of uitvoering, directievoering (UAV), vergunningsprocedures/vergunningverlening, toezichthouden en bestek schrijven.

De raamovereenkomst heeft een investeringsvolume van jaarlijks 10 miljoen euro en heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging.

De komende jaren gaat het Waterschap Rivierenland extra veel investeren in de dijkverbeteringen die voortkomen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. AT Osborne en Tauw verheugen zich op nadere samenwerking voor deze projecten. Maar ook op de andere werkvelden als gemalen, zuiveringen, waterbeheerplannen, geotechniek, toetsen van waterkeringen etc. verwachten we dat er veel projecten op de markt komen.

Contactpersoon: Henrike Branderhorst en Ernst Oosterveld