TAUW scoort raamovereenkomst met vier waterschappen

TAUW heeft dit voorjaar een raamovereenkomst verworven met de waterschappen Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta. De raamovereenkomst betreft ‘Integrale Technische Adviesdiensten’, waarbij TAUW het maximum aan percelen gegund kreeg.

22 november 2020

Samenwerking

De raamovereenkomst is vooral gericht op een verbeterde samenwerking met de markt, kennis bundelen en uitwisselen voor integrale technische adviesopdrachten. Marktpartijen weten vooraf wat er komen gaat via de inkoopplanning en waterschappen kunnen rekenen op voldoende kwalitatieve inschrijvingen door de voorselectie. De overeenkomst betreft voornamelijk ingenieursdiensten, maar ook aanvullende diensten zoals conditionerende onderzoeken zijn onderdeel van een integrale opdracht.

Vanwege de coronacrisis waren de feitelijke startbijeenkomsten per perceel pas in september en oktober. Door de vier waterschappen wordt nadrukkelijk ingezet op onderlinge samenwerking. In de relatie tussen waterschappen en ingenieursbureaus, maar ook in de relatie tussen de waterschappen onderling en de ingenieursbureaus onderling. Dat bleek ook tijdens de startbijeenkomsten die gezamenlijk georganiseerd werden door waterschappen en ingenieursbureaus. Projectoverstijgend leren is daarin bijvoorbeeld een belangrijke rode draad.

 

TAUW scoort maximum aan percelen

De raamovereenkomsten bestaan uit vijf percelen: waterbouwkundige werken (perceel 1); waterkeringen/dijken (perceel 2); afvalwaterketen (perceel 3); gebiedsinrichting (perceel 4); buitengewoon onderhoud watergangen/baggeren (perceel 5). De raamovereenkomst is afgesloten voor een periode van drie jaar met drie keer een optie tot verlenging van één jaar.

TAUW heeft het maximum van drie percelen gegund gekregen. Dit zijn de percelen 2, 3 en 4. “Deze percelen hadden ook onze voorkeur en zijn van toepassing bij alle vier waterschappen, daar zijn we blij mee”, vertelt Jibbe Poppen van TAUW, die zich als raamcontractbeheerder inspant om de intenties tot onderlinge samenwerking te realiseren en te borgen. “En als voorzitter van het SWW (Samenwerking WaterschapsWerken waarin waterschappen en brancheorganisaties van marktpartijen samen streven naar optimale samenwerking) ben ik verheugd te constateren dat ook in deze raamovereenkomsten invulling wordt gegeven aan de bedoeling van de marktvisie ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing’ (2016), aldus Jibbe.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.