Tauw tekent intentieverklaring voor aanleg getijdenparken Rotterdam

 

Op 2 november hebben verschillende nieuwe partijen zich aangesloten bij het programma Rivier als getijdenpark door het tekenen van een intentieverklaring. De ondertekening vond plaats in het Drijvend Paviljoen in de Rotterdamse Rijnhaven. CEO Annemieke Nijhof tekende namens Tauw.

 

Rivier als getijdenpark

Een getijdenpark is een natuur- en recreatiegebied in de rivier, dat bijvoorbeeld in voormalige havens kan worden aangelegd. De harde, stenige en hoge oevers maken plaats voor meer natuurlijke, geleidelijke oevers. Momenteel wordt er gewerkt aan een getijdenpark bij de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor groen en natuur in het gebied. Daarnaast biedt het nieuwe recreatieve mogelijkheden. Ook de ecologische kwaliteit van de rivier is gebaat bij de aanleg van getijdenparken: zalm en steur zwemmen van en naar zee dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water, waardoor een getijdenpark bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma Rivier als getijdenpark opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma).

Gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland, Natuur en Recreatie): “Met deze investering in getijdenparken zorgen we voor meer natuur, bieden we de inwoners van Rotterdam en omstreken meer mogelijkheden om te recreëren en werken we aan veiligheid. De investering van de provincie en andere overheden heeft een flink aantal bedrijven en instellingen over de streep getrokken om ook mee te doen. Daarmee is dit een prachtig voorbeeld van hoe we samen met anderen willen bouwen aan een mooi en gevarieerd landschap.” 

Getijdenpark Maashaven

Tauw is onderdeel van de projectgroep Getijdenpark Maashaven. Door de binnenvaart van de Maashaven anders in te richten, komt aan de kant van de metro ruimte vrij voor een getijdenpark. In de eerste plannen is er sprake van een hoger en een lager deel. In het hogere deel zal een speel- en ligweide komen met voldoende ruimte voor allerlei activiteiten. Het laagste deel staat bij vloed onder water en krijgt een meer natuurlijk karakter. Tauw is gevraagd expertise te leveren vanuit onze kennis van en ervaring met de baggerbuffer (opslaan van slib voor creëren getijdenpark) en natuurlijke zuiveringssystemen (verbeteren waterkwaliteit en ecologische waarden).

De aanleg van de getijdenparken wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, gemeenten, het bedrijfsleven en Europa. In totaal is nu bijna 10 miljoen euro beschikbaar.

Contactpersoon: Jeroen de Jong