TAUW-verkenningen over beleid circulaire economie naar Tweede Kamer

TAUW heeft samen met Rebel en MJA advies twee verkenningen uitgevoerd als vervolg op het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen: de Verkenning Instrumenten afval of product en de Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie. Op 1 maart 2021 heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven de kamerbrief met beide verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd.

18 maart 2021

Verkenningen Taskforce Herijking Afvalstoffen

Onder leiding van Winnie Sorgdrager heeft de Taskforce Herijking Afvalstoffen een advies uitgebracht over de belemmeringen die overheden en bedrijven ervaren op weg naar een circulaire economie. Dit adviesrapport met oplossingsrichtingen is in oktober 2019 gepubliceerd.

De twee verkenningen van TAUW, Rebel en MJA advies gaan verder in op twee praktische vragen uit dit adviesrapport. Wanneer is iets afvalstof of product? en Hoe zit het met de ruimte om te experimenteren voor de transitie naar een meer circulaire economie? In haar beleidsreactie op beide verkenningen laat Van Veldhoven weten dat ze een groot deel van onze adviezen zal overnemen.


Verkenning instrumenten afval of product

De Verkenning instrumenten afval of product adviseert de Rijksoverheid over de complexe wetgeving en het beleid rondom afvalstof of niet-afvalstof. Of iets een afvalstof is of niet heeft verregaande consequenties voor bedrijven - met name als het gaat om verplichtingen rondom vergunningen - maar er in veel gevallen is hier nog onduidelijkheid over.

De Rijksoverheid beschikt over verschillende instrumenten die helderheid geven of de juridische status van een materiaal afvalstof of niet-afvalstof is. TAUW, Rebel en MJA advies hebben een voorstel gedaan voor een afwegingskader dat de Rijksoverheid moet helpen bij het prioriteren en bundelen van de vele vragen die gesteld zijn over die onduidelijke status. Dit afwegingskader reikt ook meteen het juiste instrument aan om helder te krijgen of een materiaal een afvalstof is of niet.


Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie

Bedrijven en decentrale overheden willen meer mogelijkheden om experimenten uit te voeren die bijdragen aan een meer circulaire economie. De Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie geeft inzicht in de ruimte die hiervoor is en beschrijft de belemmeringen waar men (vanuit de huidige wetgeving) tegenaan loopt. In ons rapport reiken we oplossingen aan zodat hier meer ruimte aan gegeven kan worden.

Advies nodig bij een circulaire bedrijfsvoering?

Wilt u duidelijkheid over wat wel of geen afvalstof is en/of meer weten over de mogelijkheden voor meer experimenteerruimte, dan helpen wij u uiteraard graag.

Wij kennen het beleid en de wetgeving door en door en adviseren bedrijven die met deze complexe materie te maken hebben. Wij ontwikkelen ook zelf onze eigen processen en weten dus waar ondernemers tegenaan lopen. Onze experts kennen de spelers in de markt en weten met wie ze moeten schakelen.


Meer weten over onze expertise op het gebied van circulaire economie? Klik dan op onderstaande button.

Circulaire Economie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.