TAUW verkoopt innovatief patent voor verwerking bodemassen aan Heros

EquiAsh® maakt circulair hergebruik in civieltechnische werken mogelijk - Advies- en ingenieursbureau TAUW verkoopt het patent op EquiAsh aan Heros en levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan circulariteit in de afvalverwerkingssector. EquiAsh is een door TAUW ontwikkeld proces, waarbij AEC-bodemas wordt opgewerkt tot een stabiel eindproduct voor hergebruik in o.a. de wegenbouw en andere civieltechnische werken. TAUW en Heros hebben een samenwerking sinds 2019 waarbij de werking van EquiAsh van laboratorium niveau tot praktijk niveau is getest. Omdat verwerking van bodemassen voor Heros corebusiness is, is in de samenwerking besloten dat Heros het patent gaat overnemen van TAUW.

10 januari 2023

Ontstaan EquiAsh

Op de foto van links naar rechts: Paul Dijkman (Directeur Heros), Erwin Pieters (Directeur Heros), Henry Raben (Business Unit Directeur Industrie TAUW), Ralph van Roessel (co-CEO TAUW Group)“Om bodemverontreiniging te voorkomen zijn in 2012 afspraken gemaakt tussen de overheid en de afvalverbrandingsbranche in de vorm van een Green Deal. TAUW is vanouds betrokken bij projecten en studies waarbij ons werd gevraagd om onderzoeken te doen en mee te denken om bodemas op te werken tot een stabiele bouwstof. Hieruit is EquiAsh ontstaan, een combinatie van carbonatatie (behandeling met CO2), wassen en verdere mineralisatie, wat leidt tot een veilig en stabiel product, nu en in de toekomst,” aldus Henry Raben, Business Unit Directeur Industrie bij TAUW. De geestelijke vader van het idee is Jaap Steketee, Consultant Circulaire economie binnen TAUW.

 

CO2 uitstoot verminderen 

“Heros heeft het EquiAsh®-proces sinds 2020 in licentie gebruik,” zegt Erwin Pieters, Director Heros. “Als koploper op het gebied van urban mining zet Heros met deze aankoop een flinke stap richting het realiseren van onze ambitie om de kringloop van onze economie te sluiten en CO2-uitstoot te verminderen. Wij zijn blij met deze aanwinst.”

Circulariteit afvalsector

“We zijn erg blij dat EquiAsh de ontwikkeling krijgt die het verdient,” vervolgt Raben . “Vanwege de veroudering van onze infrastructuur is de landelijke renovatie- en vervangingsopgave voor beherende instanties enorm en urgent. Dit brengt een grote hoeveelheid afval met zich mee.  En we leven in een tijd waarbij de samenleving een transitie doormaakt richting circulaire economie. Als TAUW werken onze ingenieurs dagelijks aan projecten die hier raakvlakken mee hebben. We zijn trots dat een proces bedacht door TAUW-ingenieurs in de praktijk op grotere schaal wordt doorontwikkeld en we op deze manier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van circulariteit in deze afvalsector.”

Op de foto van links naar rechts: Paul Dijkman (Directeur Heros), Erwin Pieters (Directeur Heros), Henry Raben (Business Unit Directeur Industrie TAUW), Ralph van Roessel (co-CEO TAUW Group)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.