TAUW verlengt sponsorrelatie IVN met 3 jaar voor meer biodiversiteit in Nederland

TAUW verlengt de sponsorrelatie met IVN Natuureducatie met een termijn van drie jaar (2022-2024). Daarmee werken TAUW en natuurorganisatie IVN straks tien jaar samen aan een duurzame leefomgeving. De komende drie jaar ontvangt IVN tienduizend euro per jaar. In 2022 komt dat ten goede aan het project Nederland Zoemt, dat de biodiversiteit in Nederland versterkt. Al sinds 2014 zijn TAUW en IVN Natuureducatie als partners aan elkaar verbonden. Naast een financiële bijdrage maken IVN en TAUW gebruik van elkaars kennis en expertise op het gebied van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

11 juli 2022

Henrike Branderhorst, co-CEO TAUW: ‘Biodiversiteit is de sleutel tot een gezonde leefomgeving en prachtige natuur. Daarom werken we de komende drie jaar samen met IVN aan het behoud en herstel van biodiversiteit. Het versterken van onze relatie met de natuur is essentieel. Daarom heeft TAUW de ambitie om niet alleen aan natuurinclusieve maar ook aan regeneratieve oplossingen te werken. De projecten van IVN sluiten hier perfect op aan.’

Wander van der Kolk, directeur Communicatie, Marketing en Programma’s IVN: ‘De afstand tussen mens en natuur neemt toe. Tegelijkertijd daalde de biodiversiteit de afgelopen decennia schrikbarend. IVN werkt aan een natuurinclusieve samenleving, waar de natuur weer een onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven. Samenwerking met andere partijen is daarvoor essentieel en we zien ernaar uit om ook de komende drie jaar samen met TAUW meer impact te kunnen maken.’

Over Nederland Zoemt

In Nederland leven 358 verschillende bijensoorten, maar meer dan de helft daarvan is bedreigd. Nederland Zoemt is een project waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samenwerken. Het lanceerde in 2017 als een initiatief van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis en werd mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Doel is het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De urgentie voor het verbeteren van de biodiversiteit is hoog: het aantal plant- en diersoorten in Nederland is in de vorige eeuw in snel tempo afgenomen. Op dit moment is nog maar 15% van onze nationale biodiversiteit over. Bovendien liep de biodiversiteit in Nederland in de vorige eeuw sterker terug dan elders in Europa en de wereld.

Over IVN

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

Gerelateerd nieuws Over TAUW

17 mei 2023 | Nieuws

De Carbon-footprint van 2022 van TAUW

TAUW is actief bezig met het monitoren van het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Het vormt een belangrijke basis om als bedrijf te verduurzamen en de eigen en CO2-uitstoot in de keten te…

18 april 2023 | Nieuws

TAUW committeert zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen

Maandag maakte Europees advies- en ingenieursbureau TAUW Group haar jaarcijfers over 2022 bekend en kondigde aan om zich nog meer te gaan richten op het vergroten van haar handprint en het verminderen…

17 april 2023

TAUW Group presenteert haar ambities en jaarcijfers

Lees verder...
16 juli 2022

De Carbon-footprint van 2021 van TAUW

Lees verder...
11 juli 2022

TAUW verlengt sponsorrelatie IVN met 3 jaar voor meer biodiversiteit…

Lees verder...