Tauw versterkt samenwerking met Transect op archeologisch gebied

Tauw gaat de samenwerking met archeologisch bureau Transect verder uitbreiden. Transect heeft ruime ervaring met archeologische vraagstukken over de gehele breedte van het werkveld van Tauw.Het bedrijf telt inmiddels 4 medewerkers, waaronder een senior archeoloog-adviseur fysiek behoud en beleid, een senior KNA archeoloog (opgravingen) en een archeologisch projectleider.

Zowel op het gebied van water(bouw), bodem, civiel als ruimte komt Tauw regelmatig in aanraking met archeologische vragen en opgaven. Door de huidige samenwerking met Transect te intensiveren kunnen wij de dienstverlening nog beter afstemmen op de vraag van onze opdrachtgevers.

Andersom is Tauw voor Transect een belangrijke opdrachtgever als het gaat om het uitvoeren van archeologisch onderzoek. ‘Daarnaast missen wij bijvoorbeeld de GIS-capaciteit die Tauw wel in huis heeft en maken wij graag gebruik van de cultuurhistorische en ruimtelijke expertise van Tauw’, aldus André Kerkhoven van Transect.

Transect is een archeologisch bureau dat onder andere archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek uitvoert en partijen adviseert over de omgang met archeologische waarden.

Meer informatie op www.transect.nl.

Contact persoon: Frank Druijff