TAUW verwerft opdracht voor Nieuwe waterwerken Zoutkamp

Op 9 oktober heeft TAUW zijn handtekening gezet onder de overeenkomst met Waterschap Noorderzijlvest voor het project 'Nieuwe Waterwerken Zoutkamp'. Voor dit project hebben het waterschap, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland de handen ineen geslagen om de waterveiligheid op orde te brengen en tegelijkertijd de leefbaarheid en bereikbaarheid van het plaatsje Zoutkamp te verbeteren.

15 oktober 2020

Capaciteitsuitbreiding nieuw gemaal

De historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk wordt omgebouwd tot schutsluis, de dijk krijgt weer een regionaal kerende functie en er wordt een groot nieuw gemaal van 1.600 m3/min in deze kering gebouwd. Dit laatste betekent een capaciteitsuitbreiding van 60% ten opzichte van het bestaande gemaal H.D. Louwes, dat na de realisatie van het nieuwe gemaal zijn functie verliest. Van het aansluitende Hunsingokanaal wordt onderzocht of deze geschikt is voor deze capaciteitsuitbreiding.

Meekoppelkansen

Naast de capaciteitsuitbreiding worden koppelkansen uitgewerkt om de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars in het dorp en de haven te verbeteren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar een separate beweegbare fiets-wandelbrug over het Reitdiep en een verbetering van de aanlegvoorzieningen langs de kades van zowel het Reitdiep als het Hunsingokanaal.

Onze expertise

TAUW heeft - na een intensieve selectieprocedure op basis van visie, presentatie en plan van aanpak - opdracht gekregen om in nauwe samenwerking met het IPM-team van Noorderzijlvest de verkenningsfase verder uit te werken tot schetsontwerp en VO (voorlopig ontwerp). Daarbij horen ook omgevingsmanagement, de conditionerende onderzoeken, voorbereiden van vergunningen, opstellen van de Milieu Effect Rapportage en de contractering van een bouwteamaannemer.

TAUW werkt samen met de NEXT Architects en H+N+S Landschapsarchitecten voor het beeldkwaliteitsplan met de architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing.

De huidige opdracht loopt tot circa eind 2021, en kan verlengd worden met onder meer een nadere uitwerking van het ontwerp tot DO (detailontwerp)

De start van de daadwerkelijke bouw wordt voorzien voor eind 2022, de oplevering begin 2025.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.