Tauw verzorgt procesbegeleiding bouw biovergister

In opdracht van de provincie Gelderland is Tauw ingeschakeld bij het realiseren van een biovergistingsinstallatie in de gemeente Neerijnen. De opbrengsten van de nieuwe biovergister komen ten goede aan de dorpengemeenschap.

Tauw begeleidt de initiatiefnemer, Stichting Biomassa Hellouw, bij het gehele traject van idee tot realisatie van de biovergister. Het definiëren van de ambities en doelstellingen voor de biovergister is hier onderdeel van. Op basis daarvan kan een business case worden opgesteld.

Winst naar dorpen

Ambitie is het exploiteren van een rendabele biomassavergister die rundveemest en hokdierenmest uit de regio vergist. Het biogas wordt geleverd aan lokale afnemers die eventueel gaan participeren in het nieuwe bedrijf. De opbrengst vloeit voor een deel terug naar de Neerrijnse gemeenschap, waar het dorpje Hellouw onderdeel van uitmaakt.

Productie van ruw gas

Tauw heeft met verschillende stakeholders gesproken, waaronder toeleveranciers van mest, afnemers van digestaat, afnemers van biogas, de gemeente Neerrijnen, de provincie Gelderland en financiers. Slotconclusie is dat een ‘lean & mean opzet’ de meeste kans van slagen heeft. In eerste instantie wordt gekozen voor de productie van ruw gas. Op termijn kan het biogas worden omgezet naar aardgaskwaliteit, wat hogere productiekosten met zich meebrengt.

Verwarmen van woningen

De vergistingsinstallatie krijgt een capaciteit van 1400 kuub biogas per uur, genoeg om duizenden woningen mee op te warmen. Maar in eerste instantie wordt er alleen ruw biogas geproduceerd en geleverd aan de steenfabriek in Haaften. Daarnaast is het de bedoeling dat biogas wordt ingezet voor het verwarmen van woningen in een nieuw te bouwen wijk ik Haaften. Daarvoor moet het biogas door een mengstation ter plekke vermengd worden met aardgas.

Contact persoon: Marion van Amelrooij