Tauw werkt aan verbetering waterkwaliteit Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen

In het gebied Meijegraslanden in de Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen begeleidt Tauw in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland verschillende projecten om de waterkwaliteit in de plassen te verbeteren.

Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn ondermeer natuurvriendelijke oevers aangelegd, plassen en vaarwegen gebaggerd en scheidingen aangebracht om de nutriëntrijke watertoevoer naar de plassen ‘om te leiden’.

De vele nutriënten die in het gebied Meijegraslanden vrijkomen door veenafbraak en bemesting hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Om verspreiding van nutriëntrijk water vanuit de Meije naar de plassen te voorkomen, zijn op diverse plaatsen waterscheidingen aangebracht waarvan een aantal doorvaarbaar voor de recreatievaart. De eerste watersporters hebben inmiddels kunnen genieten van dit prachtige gebied door gebruik te maken van doorvaarbare stuwen.

Contactpersoon: Ronald Kleijbeuker