Tauw werkt mee aan NOS item over hittestress

Op deze eerste tropische dag van het jaar heeft de NOS Jeroen Kluck van advies- en ingenieursbureau Tauw geïnterviewd over de hittestresskaart. Aanleiding hiervoor is, naast de temperatuur, de recente aanpassing van het nationale hitteplan door minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De NOS legde het verband tussen het hitteplan van de minister en de hittestresskaart van Tauw. Jeroen Kluck is bezig met metingen op de Dam in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en is daar geïnterviewd.

Hittestress

Hittestress is iets waar we allemaal last van hebben: het lichaam kan op een gegeven moment de hitte en hoge luchtvochtigheid niet meer aan. Hitte in een stad blijft hangen en bij weinig wind koelt het ’s nachts nauwelijks af. Uitdroging en een zonnesteek liggen op de loer, vooral voor kwetsbare groepen zoals: ouderen, jonge kinderen, zieken.

Met de klimaatveranderingen neemt de kans op extreem warme dagen alleen maar toe. In steden kan de temperatuur ten opzichte van landelijk gebied op dat soort dagen nog verder oplopen. Langdurige hitte heeft invloed op het gebruik van de openbare ruimte en de leefbaarheid van stedelijk gebied.

De hittestresskaart van Tauw laat zien waar de letterlijke hotspots in steden zich bevinden tijdens warme dagen. Gemeenten kunnen op basis van de inzichten van de hittestresskaart maatregelen treffen  en daarmee mensen beschermen tegen de risico’s van hittestress. Denk hierbij aan de aanleg van groen, water of fonteinen. Dankzij die maatregelen kan de werkelijke temperatuur in de hotspots enkele graden lager uitvallen. De gevoelstemperatuur kan tot zelfs 10 graden lager uitvallen. Door dit inzicht kan ook gericht gewerkt worden aan een betere leefomgeving. De hittestresskaart is een ontwikkelde tool binnen het thema Klimaatadaptatie