Tauw werkt mee aan opstellen nieuw BBT-document voor Bodem

Bodemplus - onderdeel van de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat (RWS WVL) - heeft Tauw gevraagd het document voor het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT) voor Bodem op te stellen én deze informatie samen te stellen voor de website. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het raamcontract Bodem en Ondergrond 2017-2021 tussen RWS WVL en Tauw.

Aanleiding

De NRB wordt onder de Omgevingswet (Ow) geïmplementeerd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat houdt in dat de best beschikbare technieken (BBT) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) direct in de voorschriften van het Bal worden opgenomen. De NRB verandert daarmee van beleidsregel in wetgeving.

De NRB zal als zelfstandig document worden ingetrokken, maar voor vergunningverlening en handhaving zullen de BBT-maatregelen, de combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) uit de NRB, blijven bestaan in een nieuw BBT-document voor Bodem.

Status nieuw BBT-document

Dit nieuwe BBT-document voor Bodem zal worden aangewezen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.
In het BBT-document worden de CVM uit de bodemrisicochecklist (BRCL) van de NRB overgenomen. De overige informatie uit de NRB komt niet terug in het BBT-document maar blijft beschikbaar via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl of Bodemplus/InfoMil.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.