Tauw werkt samen met Chemrade aan registratie en beoordeling gevaarlijke stoffen

Om het onze klanten makkelijker te maken om veilig en beheerst met gevaarlijke stoffen te werken, is Tauw een partnership aangegaan met Chemrade: een online tool waarmee bedrijven in eigen beheer alle relevante zaken rondom registratie en risicobeoordelingen van gevaarlijke stoffen op de werkplek kunnen uitvoeren.

19 oktober 2020

Registratie en beoordeling gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan tot ernstige gezondheidsschade bij medewerkers leiden. Daarom is ieder bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt vanuit de Arbowet verplicht om de aard, de mate en de duur van de blootstelling te beoordelen en te toetsen aan de grenswaarde. Daar waar de grenswaarde overschreden wordt, dienen aanvullende beheersmaatregelen genomen te worden.

 Chemrade - dat staat voor Chemical Risk Assessment Database - voegt de verschillende stappen van het door de inspectie van SZW opgestelde ‘Arbo 4-stappenplan gevaarlijke stoffen’ samen in een gebruikersvriendelijke, online applicatie.

Als het vermoeden bestaat dat medewerkers blootgesteld worden aan een gevaarlijke stof is onze aanpak om eerst samen met de klant te onderzoeken wat het feitelijke ‘probleem’ is. Daarna stellen we een plan van aanpak op om tot een advies op maat te komen. Indien er metingen moeten plaatsvinden, beschikt TAUW over een eigen meetdienst. Zo kunnen we snel schakelen en zijn we in staat om een project integraal met eigen medewerkers uit te voeren.

 

Tauw en Chemrade

Tauw heeft brede kennis op het gehele veiligheidsdossier. In onze dienstverlening gaan we Chemrade voor onze klanten inzetten bij het opstellen van het register gevaarlijke stoffen en het modelmatig beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Chemrade geeft bedrijven inzicht in de gevaren van de aanwezige gevaarlijke stoffen (het register) en de risico’s en beheersmaatregelen op de werkplek aan de hand van de Werplekinstructiekaart (WIK).

Naast de startbeoordeling ondersteunen wij bedrijven - van MKB tot en met MNI - bij de implementatie, het gebruik en het periodiek onderhouden van de data in Chemrade, zodat deze geordend en up-to-date is en voldoet aan de verplichtingen vanuit de wetgeving. Daarmee wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om veilig en gecontroleerd met gevaarlijke stoffen te werken.

Daan Huizer, CEO van Chemrade, is enthousiast over de samenwerking met Tauw: “Samenwerking met partners is voor Chemrade essentieel in het verder succesvol ondersteunen van onze groeiende klantenkring. Ik heb er vertrouwen in dat de deskundigheid en professionele dienstverlening van Tauw hier een belangrijke bijdrage aan levert.”

 

 Meer informatie over onze expertise op het gebied van Compliance HSE >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.