TAUW’s standpunt over de nieuwe EU Soil Strategy

TAUW heeft een position paper geschreven waarin staat waar de Europese Commissie (EC) aandacht voor moet hebben bij het opstellen van Europese regelgeving over bodem (grond en grondwater).

06 mei 2021

Europese bodemregelgeving

In 2006 is een eerste aanzet gedaan voor het ontwikkelen van Europese regelgeving over bodem. Dit initiatief heeft het destijds niet gehaald. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en het (wereld)beeld ten aanzien van de vitaliteit van de bodem is urgenter dan ooit. Als gevolg hiervan heeft de EC opnieuw het initiatief genomen om tot Europese bodemregelgeving te komen, zodat onze bodem ook in de toekomst leefbaar is.

In de consultatieronde van de EU heeft TAUW het initiatief genomen om haar standpunt met de EC te delen door zowel een vragenlijst in te vullen, als een position paper te schrijven met haar standpunten en inzichten ten aanzien van de ‘EU Soil Strategy’. Dit standpunt is in feite een externe uiting van onze TAUW Group Soil & Groundwater strategy voor de komende jaren. Bij het opstellen van ons standpunt zijn diverse bodemprofessionals (zowel junioren als senioren) van de TAUW Group community uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje betrokken.

Expertise op bodem- en ondergrondvraagstukken

Onze uitgebreide expertise op het gebied van bodem- en ondergrondvraagstukken sluit aan bij maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, biodiversiteit, omgaan met (diffuse) verontreinigingen en het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving.

Met het schrijven van het position paper delen we onze visie over het verbeteren van de vitaliteit van de bodem. Dankzij onze kennis van de Europese bodemregelgeving en onze expertise als ‘cutting edge consultant’ op het gebied van grond en grondwater, leveren we een actieve bijdrage in het vormen van beleid en bieden we praktische oplossingen op internationaal niveau. Uiteraard houden we in onze adviezen rekening met de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

TAUW's position paper lezen?

Klik dan op de onderstaande button.

Download TAUW's position paper

 

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Bodem

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.