Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder ondertekend

Op 20 december 2018 is een nieuwe mijlpaal in het project A27 Houten – Hooipolder bereikt: minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ondertekende het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB). Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project. Tauw is vanuit het consortium FLOW 27 betrokken bij dit uitdagende project.

Automobilisten staan nu nog bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. "Vandaag zijn we weer een stap dichterbij de verbreding van dit stuk van de A27. Door de aanleg van rij- en spitsstroken verbetert de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in de regio”, aldus minister van Nieuwenhuizen.

Aanpak A27 Houten - Hooipolder

De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en Hooipolder drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook. Het gehele traject omvat circa 50 kilometer autosnelweg en circa 100 kilometer aan inpassingsvraagstukken (zoals watersysteem, geluids- en natuurmaatregelen en landschappelijke inpassing).

De verbreding heeft ook gevolgen voor de bruggen. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed. Ook wordt er gestuurd op een snelle aanpak van knooppunt Hooipolder.

Consortium Flow27

Het project kent een groot aantal stakeholders waaronder tien gemeenten, drie provincies, vier Rijkswaterstaatdistricten, drie waterschappen en een groot aantal omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen. Tauw heeft - als onderdeel van het consortium Flow27 - een breeds scala aan werkzaamheden en werkpakketten verzorgd voor de planuitwerking, het (ontwerp) Tracébesluit, het milieueffectrapport en het (ontwerp) saneringsplan inclusief de benodigde onderzoeken en het omgevingsmanagement. Dit consortium bestaat verder uit Antea Group, Movares en Goudappel Coffeng.

Het TB en SB liggen vanaf 10 januari 2019 ter inzage bij de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.