Tweede fase nieuwe sanitatie bij recreatieterreinen Veluwe

In opdracht van de gemeente Ede, gemeente Barneveld en waterschap Vallei en Veluwe, doet Tauw in samenwerking met Earth Care Solutions (ECS) onderzoek naar de mogelijkheden van het lokaal behandelen van afvalwater van recreatieterreinen op de Veluwe. Fase twee van dit project is recentelijk gestart.

Capaciteitsproblemen drukrioleringsstelsel

De toenemende verstedelijking en functieverandering in het buitengebied van de Veluwe leiden in een versneld tempo tot capaciteitsproblemen in het drukrioleringsstelsel. Als er niet tijdig ingespeeld wordt op deze ontwikkeling, is het mogelijk dat de capaciteitsproblemen in de drukriolering toekomstige ontwikkelingen van bedrijven of woninguitbreiding in het buitengebied in de weg staan.

Nieuw sanitatieconcept

In het onderzoek wordt bekeken of er anders omgegaan kan worden met afvalwater in het buitengebied. Er staan twee vragen centraal:

  • Op welke wijze is het mogelijk om (huishoudelijk) afvalwater lokaal te zuiveren?
  • Op welke wijze is het mogelijk om (huishoudelijk) afvalwater lokaal her te gebruiken?

Eerste fase

In de eerste fase van het onderzoek is een marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke behandelingstechnieken voor het afvalwater. Ook is een lijst opgesteld met geschikte recreatieterreinen waarbij gezocht is naar synergiekansen van de recreatieterreinen met de omgeving. Hierbij is gekozen om alleen recreatieterreinen te betrekken met een significante invloed op de drukriolering. In maart werden de mogelijke oplossingen aan de recreatiehouders gepresenteerd.

Tweede fase

In fase twee verkennen Tauw en ECS met drie recreatiehouders wat een lokaal behandelingssysteem voor hen betekent. In deze pilot wordt een schetsontwerp opgesteld voor de recreatieterreinen en er worden een grofstoffelijke maatschappelijke kosten-baten analyse en een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Ook worden de strategische, juridische en beleidsmatige aspecten van de pilots geanalyseerd. Bij voldoende perspectief worden de pilots voorbereid en tot uitvoering gebracht. De verwachting is dat de resultaten van fase twee begin volgend jaar bekend zijn.

Contactpersoon: Paul Telkamp