Uitstel Omgevingswet biedt extra kansen voor overheden en bedrijven

Het kwam niet echt onverwacht, de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De belangrijkste reden is dat de overheden meer tijd nodig hebben. Het ICT-systeem vormt het heetste hangijzer: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt nog niet goed en is nog niet stabiel. Vooral overheden krijgen zo meer tijd om dit digitale stelsel te testen en er ervaring mee op te doen.

03 juni 2021

Niet afwachten

Dit half jaar extra biedt overheden en bedrijven kansen en tijd. Bijvoorbeeld om zaken nog onder de huidige wetgeving te regelen of ervoor te zorgen dat belangrijke maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie direct volwaardig zijn meegenomen in de instrumenten van de Omgevingswet. Ons advies is: ga niet zitten afwachten. Gebruik die extra tijd en kom in actie zodat u goed voorbereid bent!


Grote veranderingen voor overheden

Provincies, gemeenten en waterschappen staan niet alleen voor de grote uitdaging om de systemen en werkprocessen bij vergunningverlening op tijd klaar te hebben; de Omgevingswet werkt door in de voorbereiding van strategische plannen, investeringsprogramma’s en in de uitvoering van overheidsprojecten. Verschillende ambities voor verschillende leefomgevingsthema’s moeten worden afgestemd en geïntegreerd. Stakeholders en burgers moeten actief worden betrokken. Lokale verhoudingen en omstandigheden zijn daarbij van doorslaggevend belang. Dat vraagt om participatie, maatwerk en om voldoende tijd. 

De uitdaging is voor elke overheid anders, maar overheden kunnen ook veel van elkaar leren. TAUW ondersteunt veel overheden bij de ontwikkeling van nieuwe Omgevingsinstrumenten. Ook werken wij al jaren samen met onze opdrachtgevers en omgevingspartners in de geest van de Omgevingswet aan inrichtings- en transformatievraagstukken. In ons team beschikken we over de verschillende specialismes die nodig zijn om de verschillende leefomgevingsthema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave, natuur & landbouw en bodem & ondergrond in samenhang uit te werken.


Consequenties voor bedrijven

Het uitstel geeft ook (industriële) bedrijven meer tijd om voorbereidingen te treffen, bijvoorbeeld om uit te zoeken of algemene voorschriften veranderen en of het bevoegd gezag verandert. Maar u krijgt ook meer tijd om uw belangen in te brengen in het Omgevingsplan van uw gemeente.

Speciaal voor bedrijven verzorgt TAUW workshops over hoe om te gaan met nieuwe Omgevingswet en wat de concrete consequenties zijn. We houden de huidige vergunningen tegen de nieuwe wet en kijken samen hoe ze daarop aansluiten: Hoe is het nu geregeld en wat worden straks de eisen?

Ons advies is om niet af te wachten, maar nu al aan de slag te gaan. Dan kunt u hier ook rekening mee houden in uw investeringen en opleidingsplannen. Bovendien heeft u nu nog de kans om uit te zoeken of het wellicht gunstig is om een potentiële ontwikkeling of verandering nog onder de huidige regelgeving aan te vragen en vergund te krijgen.

 

Meer weten over (de impact van) de Omgevingswet?

TAUW werkt samen met overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en bedrijven aan de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Zo zullen we de komende maanden weer een aantal workshops en webinars organiseren om overheden en bedrijven voor deze nieuwe wet klaar te stomen.  

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet of in beeld krijgen wat de impact van de nieuwe Omgevingswet is op uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen met u waar uw kansen liggen.

Uitgebreide informatie over (de consequenties van) de Omgevingswet voor zowel overheden als bedrijven vindt u op onze website via onderstaande button.

Omgevingswet

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.