Uitstel Omgevingswet.. Juist nú tijd voor actie!

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, en dat biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en bedrijven. Overheden krijgen meer tijd om zich zorgvuldig voor te bereiden op de veranderingen in hun taken en verantwoordelijkheden. (Industriële) bedrijven kunnen deze tijd goed benutten om uit te zoeken wat dit betekent voor vergunningen en de (toekomstige) bedrijfsvoering. Om overheden en bedrijven op weg te helpen bij de transitie naar de Omgevingswet delen wij graag onze kennis en ervaringen.

30 juni 2020

Decentrale overheden

De Omgevingswet brengt alle thema’s uit de fysieke leefomgeving (zoals gezondheid, veiligheid, geluid, natuur, bouw en water) samen en is integraal onderdeel van de uitvoeringsplannen. De regiospecifieke regels en beleid vragen om een goede afstemming, waarbij lokale verhoudingen en omstandigheden een doorslaggevende rol spelen. Voor gemeenten, provincies en waterschappen betekent dit een zorgvuldige voorbereiding, waar veel maatwerk aan te pas komt.

Onder de nieuwe wet verandert er bijvoorbeeld een aantal praktische zaken rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen voor stedelijke ontwikkelingen, uitbreiding en aanleg van infrastructuur en voor natuur- en recreatiegebieden, waarbij er meer nadruk op participatie komt te liggen. Dit is anders dan voorheen en verschilt per gemeente of provincie.

De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang, en velen zijn al een eind op weg met hun Omgevingsvisie. Als u al  werkt in de geest van de Omgevingswet, dan biedt het uitstel ruimte om nog iets extra’s te doen. Zo kunt u bijvoorbeeld al nadenken over de inzet van instrumenten en procedures van het nieuwe omgevingsrecht bij de programmering en uitvoering van projecten.

Op de pagina Omgevingswet & overheden laten we aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten zien hoe we samen met decentrale overheden thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave, natuur & landbouw, gezondheid en bodem & ondergrond samenbrengen in integrale Omgevingsvisies. Maar bijvoorbeeld ook hoe overheden stakeholders in hun projecten en programma’s laten participeren bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.


(Industriële) bedrijven

De Omgevingswet kan grote impact hebben op de (toekomstige) bedrijfsvoering van bedrijven. Het nieuwe uitstel geeft bedrijven meer tijd om uit te zoeken wat de beste vervolgstappen zijn. Zo heeft u nu nog de mogelijkheid om te kijken of het gunstig is om uw vergunningsaanvraag nog onder de huidige regelgeving in te dienen, maar het kan ook zijn dat de Omgevingswet u meer voordelen/ruimte biedt. Wacht u te lang, dan heeft u die mogelijkheid niet meer. Welke wetswijzigingen voor u van toepassing zijn en welke impact deze op uw bedrijfsvoering hebben, verschilt per bedrijf.

Heeft u bijvoorbeeld te maken met (mogelijke) bodemverontreiniging of -bescherming op uw bedrijfsterrein, dan biedt de verlate invoering kansen. Nu nog is er een mogelijkheid om de verontreiniging op een financieel haalbare en duurzame manier op te lossen. 

Op de pagina Omgevingswet & bedrijven vindt u onder andere informatie over de nieuwe en aangepaste begrippen en termen in de Omgevingswet, de invloed van het Omgevingsplan van uw gemeente op uw rechten en toekomstplannen, en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) dat het Activiteitenbesluit vervangt.  Ook kunt u hier (de opname van) het webinar van Deltalinqs bekijken waarin onze adviseurs bedrijven inzicht geven in de Omgevingswet.   


Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen

Deze zomer zullen waarschijnlijk alle besluiten en wetsonderdelen van de Omgevingswet bekend zijn. Via onze nieuwsbrief, website, podcasts en webinars houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen we dieper ingaan op specifieke thema’s.  

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.tauw.nl/de-omgevingswet.

Contact: Marco Bastiaanssen, marco.bastiaanssen@tauw.com, +31 61 13 58 87 0.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.