Utrecht bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2020

Gemeente Utrecht is gekozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De prijs werd uitgereikt vanuit Nederland Zoemt en is in ontvangst genomen door Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. TAUW feliciteert Utrecht met hun inzet om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

10 november 2020

Om de inzet van gemeentes toe te juichen kiest Nederland Zoemt jaarlijks de bijvriendelijkste gemeente. De helft van de wilde bijensoorten wordt op dit moment bedreigd, hier willen ze dan ook gauw verandering in brengen.

De integrale aanpak van acties rondom biodiversiteit en bijen van de gemeente Utrecht is één van de belangrijkste redenen geweest van de jury om te kiezen voor de gemeente Utrecht. Op dit moment zoemen er ruim 100 wilde bijensoorten rond in de stad. Dit is het succesvolle gevolg van het plan van de gemeente om bijen het hele jaar door te voorzien van voedsel in de stad. Opvallende acties zoals het megabijenhotel op een reclamemast langs de A2, bijvriendelijke planten en ecologisch maaien hebben hier flink aan bijgedragen. Daarnaast hadden de inwoners van Utrecht ook hun aandeel in deze uitdaging. Ze hielpen bijvoorbeeld in parken en er is in iedere wijk een groenadviseur benoemd.

Bijvriendelijke gemeentes in Nederland

Totaal zijn er 67 bijvriendelijke gemeentes in Nederland. Een gemeente wordt als ‘bijvriendelijk’ bestempeld als zij zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer uitvoeren en nestgelegenheid voor wilde bijen creëren. Daarnaast betrekt de gemeente haar inwoners hierbij en legt uit wat zij zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.

Extra beloning voor de gemeente namens TAUW

TAUW helpt publieke organisaties, bedrijven en bedrijvenparken natuurinclusief te denken door kansen voor biodiversiteitherstel in hun regio in beeld te brengen en om te zetten in heldere ambities. Als sponsor van IVN Natuureducatie en de campagne Nederland Zoemt, willen we de gemeente Utrecht graag helpen bij hun missie: de gemeente zo bijvriendelijk mogelijk te maken.

Als extra beloning voor de inzet van de gemeente op het gebied van biodiversiteit heeft TAUW 16 uur aan ecologisch advies beschikbaar gesteld.

Frank Aarts, teammanager ecologie van TAUW, vertelt: ‘Als inwoner van Utrecht ben ik blij dat juist deze gemeente de Bijvriendelijkste gemeente van Nederland is. Zo fiets ik bijvoorbeeld dagelijks langs de inmiddels beroemde bushokjes. Ook werkt TAUW al jaren samen met de gemeente in allerhande projecten. Heel leuk om dat nu ook vanuit biodiversiteitsperspectief te doen met de beloning in de vorm van ecologisch advies die we de gemeente aanbieden.’

TAUW & IVN

Sinds 2014 is TAUW sponsorpartner van IVN. Elk jaar stellen we EUR 20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Eén van de programma’s waar onze sponsorbijdrage voor wordt ingezet is ‘Nederland Zoemt’, een landelijk actieprogramma voor de wilde bij georganiseerd door IVN en Natuur & Milieu.

Het gaat niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Het doel van de campagne is dan ook om het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel te vergroten.

Meer over biodiversiteit

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht?