Veel belangstelling voor Slibremmer en Baggerbuffer Wormerveer

Voor de Slibremmer en de Baggerbuffer in het Wormer- en Jisperwater bestaat grote belangstelling. Tauw heeft deze drijvende schermen van geotextiel aangelegd in het Noord-Hollandse veenweidegebied bij Wormerveer.

Vertegenwoordigers van onder andere Rijkswaterstaat, waterschappen, recreatieschappen en gemeenten hebben het project inmiddels bezocht.

De Slibremmer reduceert de sterke stroming in het water op sommige plaatsen. Hierdoor woelt minder slib op en dit verhoogt onder andere de waterkwaliteit. Door toepassing van de Baggerbuffer kan het slib dat nog wel gebaggerd wordt, in het gebied zelf opgeslagen worden. Het materiaal wordt zo nuttig hergebruikt voor oeverherstel. Daar vormt het tevens een voedingsbodem voor nieuwe flora. Tauw ziet voor beide innovaties niet alleen toepassingen in Nederland, maar ook elders in de wereld.

De Cobouw wijdde er een artikel aan: Constructies van geotextiel helpen natuur een handje (09-03-2015).

Bekijk ook de film over de aanleg over de Slibremmer en Baggerbuffer.

Contactpersoon: Gustav Egbring