Verduurzamingstool buitenverlichting voor gemeenten online

Tauw en CE Delft ontwikkelden tool in kader van VNG-project CO2-reductie

24 maart 2020

Om beleidskeuzes met betrekking tot de vernieuwingsopgave van buitenverlichting gemakkelijker te maken, ontwikkelde de VNG samen met Tauw en CE Delft, in afstemming met 30 gemeenten - een online rekentool die duurzaamheidsmanagers en betrokkenen helpt om duurzame keuzes te maken in de vervangingsopgave/inkoop van openbare buitenverlichting.

Gemeenten hebben bij de vernieuwingsopgave van buitenverlichting veel opties om uit te kiezen. Met energiezuinige alternatieven, zoals LED-lichtbronnen en dimapparatuur, kunnen ambities uit gemeentelijke klimaatplannen concreet worden ingevuld. Maar wat is de beste keuze wat betreft energieverbruik, gebruikte materialen en kostenvermindering?

Verduurzamingstool

De online rekentool geeft basisinformatie over kosten en baten van verschillende LED-scenario’s ten behoeve van het opstellen van een LED-(meerjaren)programma, assetmanagement, programmabegroting of strategische verkenning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een verlichtingsareaal in enkele hoofdcategorieën. De tool is niet bedoeld om een concrete aanbesteding voor te bereiden. De tool gaat in op vragen als: Wat zijn de effecten op CO2-besparing en elektriciteitskosten? Wat is het effect van een interne CO2-prijs op maatschappelijke besparingen (in euro’s uitgedrukt)?

Benieuwd naar de rekentool? Klik hier.

Ervaringen en data

CE Delft en Tauw ontwikkelden samen de rekentool voor de VNG. Hiervoor heeft Tauw best practices, kentallen en Nederlandse praktijkcijfers rondom LED-verlichting aangeleverd. De praktijkcijfers zijn onder meer afkomstig van de gemeente Amsterdam, waarvoor CE Delft en Tauw in een eerdere LED-scenariostudie een berekening hebben gedaan van de Total Cost of Ownership, CO2-footprint en de MKBA-score van acht scenario’s en drie verschillende ambitieniveaus. 

Edith Weersink, contractmanager LED-transitie van de Gemeente Amsterdam: “Met de resultaten van de studie konden wij een overwogen besluit nemen voor de verduurzaming van de verlichting tegen acceptabele kosten. Ik vind het een goede ontwikkeling dat andere gemeenten, zowel grote, middelgrote als kleine, met deze rekentool nu ook weloverwogen verduurzamingskeuzes kunnen maken.”

Eric Pronk, beheerder openbare verlichting gemeente Zoetermeer is als tester betrokken geweest bij de tool: “Het is belangrijk om besparingen in kosten en energieverbruik inzichtelijk te maken voor de managers binnen de gemeente en de raad. Op deze manier kan er draagvlak worden gecreëerd voor keuzes die we maken voor de vervanging door LED-verlichting.”

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.