Verruiming afzet en verwerking PFAS-houdende grond

Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Dit betekent dat PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven respectievelijk 60 ug/kg voor PFOS, 140 ug/kg voor PFOA en 60 ug/kg voor andere PFAS-verbindingen mag worden gestort met een verklaring van niet-reinigbaarheid.

19 mei 2020

Door deze verruimingsmaatregelen, die op 14 mei door Rijkswaterstaat Bodem+ werden aangekondigd, wordt een deel van de stagnatie in de afzet van PFAS-houdende grond opgelost. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden voor zandige grond dat afkomstig is van puntbronlocaties.

PFAS-houdende zandgrond niet reinigbaar bij gehalten 20x normwaarde

PFAS-houdende zandgrond die voorlopig niet gereinigd kan worden, betreft:

  • PFOS in gehalten boven 60 ug/kg
  • PFOA in gehalten boven 140 ug/kg
  • Overige PFAS-verbindingen in gehalten boven 60 ug/kg

Dat deze grond voorlopig niet reinigbaar is, blijkt uit de resultaten van enkele proefreinigingen die in het voorjaar van 2020 door grondreinigers zijn uitgevoerd (rendement van 95%). De grenswaarden zijn gebaseerd op de toepassingsnormen uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS.

Dit betekent dat partijen met hogere PFAS-gehalten in aanmerking komen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Rijkswaterstaat Bodem+ verleent voor deze partijen vanaf mei 2020 een verklaring van niet reinigbaarheid, mits volledig en correct onderzocht.

Bodem+ voert deze wijziging in beoordelingscriterium door in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG).

PFAS-houdende klei- en veengrond niet reinigbaar bij lagere gehalten

Voor met PFAS verontreinigde klei- en veengrond werden al verklaringen van niet-reinigbaarheid verleend om te storten.

Partijen grond die voor meer dan 40% uit fijne delen (minerale delen < 63 µm plus organische stof) bestaan, zijn niet reinigbaar bij overschrijding van de toepassingsnormen voor PFAS uit het tijdelijk handelingskader (3-7-3 µg/kg). Dergelijke partijen zijn namelijk via geen enkele techniek economisch of technisch te reinigen. Dit geldt eveneens voor partijen met PFAS-verontreinigde klei- en veengrond die op basis van andere verontreinigingen niet te reinigen of immobiliseren zijn.

Wat kunt u nu doen?

Afvoer van zandige partijen naar een stortlocatie is dus alleen mogelijk wanneer de grond hoge PFAS gehaltes bevat en de partij vergezeld wordt door geldige verklaringen, zoals een partijkeuring conform BRL 1000 - protocol 1001 en een niet-reinigbaarheidsverklaring.

Wilt u weten of uw partij of partijen grond in aanmerking komen voor afvoer, en of het financieel gezien een verstandige keuze is om een niet-reinigbaarheidsverklaring aan te vragen? Neem dan contact met ons op.

Op basis van de resultaten van een reeds (door ons) uitgevoerde partijkeuring kunnen wij u adviseren of het mogelijk en verstandig is om een niet-reinigbaarheidsverklaring op te stellen. Indien de partij niet reinigbaar is en u kiest voor storten, dan kunnen wij de niet-reinigbaarheidsverklaring voor u aanvragen

Meer weten of PFAS?

Op onze website www.tauw.nl/pfas vindt u meer informatie over het PFAS-beleid, de stappen die u kunt ondernemen om met PFAS om te gaan, en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.