Vleermuizenexcursies Tauw opnieuw goed ontvangen

Tauw heeft in september weer op 6 verschillende locaties in het land vleermuizentochten georganiseerd voor klanten. Net als voorgaande jaren waren de reacties positief. In totaal hebben zo’n 120 klanten meegedaan.

De bijeenkomsten vonden plaats in Overveen, Bunnik, Bleiswijk, Eindhoven, Radio Kootwijk en Assen in een mooi groen gebied waar vleermuizen leven. Na ontvangst met soep en broodjes konden de deelnemers kennis maken met de fijne kneepjes van het ‘vleermuizenvak’. Na uitleg van onze ecologen over het leven van vleermuizen, de verschillende soorten en het uitvoeren van vleermuisonderzoek gingen de deelnemers met batdetectors zelf op zoek naar vleermuizen.

Op vrijwel alle locaties zijn meerdere vleermuissoorten gespot, waaronder de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. In Overveen kon de tocht vanwege het slechte weer helaas niet doorgaan. Desondanks zijn er toch nog tien klanten naar de presentatie gekomen, die uitmondde in een leuke discussie over vleermuizen en ruimtelijke ordeningsprojecten.

Contactpersoon: Frank Aarts